• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 7:42:54 CH - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
14,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
13,90
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
13,20
Khối lượng
503.200
KLTB 10 ngày
493.840
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 28/06/2021
11,00 -0,30/-2,65%
Mở cửa 11,30
Cao nhất 11,40
Thấp nhất 10,20
Khối lượng 1.618.200
Giá điều chỉnh 10,87
Giá quá khứ của BCC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2021 -0,30 / -2,65% 11,30 11,40 10,20 11,00 10,93 10,87 1.618.200
25/06/2021 -0,50 / -4,24% 11,60 11,80 11,30 11,30 11,43 11,17 893.900
24/06/2021 -0,10 / -0,84% 11,90 11,90 11,50 11,80 11,69 11,66 844.500
23/06/2021 -0,30 / -2,46% 12,20 12,30 11,80 11,90 11,97 11,76 704.900
22/06/2021 -0,20 / -1,61% 12,50 12,70 12,00 12,20 12,40 12,06 1.382.100
21/06/2021 +0,20 / +1,64% 12,20 12,70 12,00 12,40 12,32 12,25 1.662.344
18/06/2021 +0,10 / +0,83% 12,10 12,30 11,90 12,20 12,09 12,06 832.200
17/06/2021 -0,20 / -1,63% 12,80 12,80 11,90 12,10 12,16 11,96 623.900
16/06/2021 +0,60 / +5,13% 11,60 12,50 11,60 12,30 12,08 12,15 2.651.200
15/06/2021 -0,10 / -0,85% 11,80 11,90 11,50 11,70 11,62 11,56 997.320
14/06/2021 -0,10 / -0,84% 11,90 12,10 11,60 11,80 11,84 11,66 1.239.400
11/06/2021 +0,10 / +0,85% 11,90 12,50 11,90 11,90 12,11 11,76 1.840.700
10/06/2021 0,00 / 0,00% 11,80 11,90 11,50 11,80 11,68 11,66 778.000
09/06/2021 +0,10 / +0,85% 11,70 12,10 11,40 11,80 11,81 11,66 1.023.900
08/06/2021 +0,10 / +0,86% 11,60 12,50 11,50 11,70 11,98 11,56 2.223.300
07/06/2021 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 10,80 11,60 11,38 11,46 1.657.211
04/06/2021 -0,20 / -1,69% 11,80 11,90 11,40 11,60 11,61 11,46 847.500
03/06/2021 0,00 / 0,00% 11,80 11,90 11,50 11,80 11,70 11,66 1.085.600
02/06/2021 +0,90 / +8,26% 10,90 11,80 10,80 11,80 11,53 11,66 2.166.500
01/06/2021 -0,30 / -2,68% 10,70 11,50 10,70 10,90 11,10 10,77 992.100
31/05/2021 +0,90 / +8,74% 10,30 11,30 10,10 11,20 10,77 11,07 1.743.100
28/05/2021 +0,10 / +0,98% 10,20 10,50 10,10 10,30 10,30 10,18 846.600
27/05/2021 0,00 / 0,00% 10,20 10,30 10,00 10,20 10,10 10,08 798.800
26/05/2021 -0,10 / -0,97% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,22 10,08 570.000
25/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,60 10,20 10,30 10,38 10,18 384.600
24/05/2021 +0,10 / +0,96% 10,40 10,60 10,30 10,50 10,46 10,38 483.500
21/05/2021 +0,20 / +1,96% 10,20 10,60 10,10 10,40 10,36 10,28 697.700
20/05/2021 +0,20 / +2,00% 10,00 10,60 10,00 10,20 10,32 10,08 897.400
19/05/2021 -0,30 / -2,91% 10,30 10,40 10,00 10,00 10,12 9,88 743.400
18/05/2021 -0,20 / -1,90% 10,50 10,50 10,20 10,30 10,31 10,18 410.800