• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:22:50 CH - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:05 CH
25,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,39%)
Tham chiếu
25,40
Mở cửa
25,70
Cao nhất
25,80
Thấp nhất
25,00
Khối lượng
1.113.700
KLTB 10 ngày
1.970.410
Cao nhất 52 tuần
25,80
Thấp nhất 52 tuần
6,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 73,15%
Sở hữu nước ngoài 1,51%
Sở hữu khác 25,35%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam --- 90.124.015 73,15% 30/06/2021
Nguyễn Hoành Vân Tổng giám đốc 37.320 0,03% 31/12/2019
Vũ Văn Hoan --- 12.420 0,01% 31/12/2018
Lê Thị Nhẫn --- 7.834 0,01% 30/06/2021
Lê Xuân Dực --- 6.000 0,00% 30/06/2021
Lê Thị Thu --- 3.348 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Đức Sơn Kế toán trưởng 901 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Chí Thức --- 644 0,00% 30/06/2021
Lê Hữu Phăng Trưởng ban kiểm soát 644 0,00% 30/06/2021
Ngô Sỹ Túc --- 575 0,00% 31/12/2019
Hà Văn Diên --- 575 0,00% 30/06/2019
Lê Quang Đông Thành viên Ban kiểm soát 128 0,00% 30/06/2021
Lê Huy Quân Thành viên HĐQT 4 0,00% 27/09/2021