• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:55:34 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:55:02 SA
16,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,20
Mở cửa
16,20
Cao nhất
16,20
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
227.600
KLTB 10 ngày
705.150
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
11,90
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 73,15%
Sở hữu nước ngoài 1,67%
Sở hữu khác 25,19%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam --- 90.124.015 73,15% 30/06/2022
Nguyễn Hoành Vân Tổng giám đốc 41.798 0,03% 31/12/2021
Vũ Văn Hoan --- 12.420 0,01% 31/12/2018
Lê Thị Nhẫn --- 7.834 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Thu --- 3.348 0,00% 30/06/2022
Lê Xuân Dực --- 2.400 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Đức Sơn Kế toán trưởng 901 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Chí Thức --- 644 0,00% 30/06/2022
Lê Hữu Phăng Trưởng ban kiểm soát 644 0,00% 30/06/2022
Hà Văn Diên --- 575 0,00% 30/06/2019
Ngô Sỹ Túc --- 575 0,00% 31/12/2019
Lê Quang Đông Thành viên Ban kiểm soát 28 0,00% 30/06/2022
Lê Huy Quân Thành viên HĐQT 4 0,00% 31/12/2021