• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.237,30 +3,92/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.237,30   +3,92/+0,32%  |   HNX-INDEX   306,89   +0,93/+0,30%  |   UPCOM-INDEX   93,23   +0,11/+0,12%  |   VN30   1.277,95   +5,24/+0,41%  |   HNX30   548,36   +2,55/+0,47%
25 Tháng Năm 2022 11:02:15 SA - Mở cửa
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:55:01 SA
15,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,67%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,10
Cao nhất
15,40
Thấp nhất
15,10
Khối lượng
181.300
KLTB 10 ngày
454.800
Cao nhất 52 tuần
29,40
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/05/2022 15,10 0 466.294 0 499.450 -33.156 181.300 2.766.730
24/05/2022 15,00 424 466.294 304 499.450 -33.156 284.200 4.203.250
23/05/2022 14,80 442 552.929 438 801.865 -248.936 484.200 7.423.081
20/05/2022 15,30 521 764.260 590 978.626 -214.366 609.400 9.376.332
19/05/2022 14,90 543 726.252 333 585.322 140.930 374.800 5.507.240
18/05/2022 14,90 515 588.219 397 594.094 -5.875 435.900 6.557.479
17/05/2022 14,50 461 712.454 384 405.146 307.308 404.900 5.662.640
16/05/2022 13,20 364 524.975 307 540.005 -15.030 381.500 5.359.251
13/05/2022 13,70 674 819.180 489 1.083.546 -264.366 819.000 11.693.068
12/05/2022 15,20 540 681.337 386 798.257 -116.920 572.800 9.139.013
11/05/2022 16,70 319 342.044 266 363.830 -21.786 243.000 3.990.859
10/05/2022 16,30 562 736.308 414 602.674 133.634 519.800 8.044.550
09/05/2022 15,70 623 695.789 448 916.035 -220.246 695.500 11.163.707
06/05/2022 17,40 491 557.536 463 624.550 -67.014 409.500 7.260.300
05/05/2022 18,30 669 786.843 660 849.384 -62.541 615.600 11.284.459
04/05/2022 18,00 759 1.276.465 668 884.636 391.829 884.600 15.508.586
29/04/2022 16,40 723 1.096.390 513 998.373 98.017 750.300 12.154.620
28/04/2022 16,10 594 489.258 378 593.817 -104.559 367.400 6.030.309
27/04/2022 16,30 508 502.407 373 483.300 19.107 344.500 5.446.021
26/04/2022 15,50 920 1.400.869 436 920.619 480.250 871.200 12.564.507