• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:00:16 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
8,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,08 (-0,93%)
Tham chiếu
8,58
Mở cửa
8,60
Cao nhất
8,62
Thấp nhất
8,05
Khối lượng
108.800
KLTB 10 ngày
79.710
Cao nhất 52 tuần
24,40
Thấp nhất 52 tuần
7,80

Thông báo khi giá đạt: 8 8 8 ...
GIỚI THIỆU
Quy mô tài sản, vốn, doanh thu và lợi nhuận của BCE so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành như sau: Về tổng tài sản, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của BCE đều nhỏ hơn các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản. Tuy nhiên xét về hiệu quả hoạt động thì chỉ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ của BCE rõ ràng là đạt kết quả khả quan nhất là trong...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 297,50 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 35,00 triệu
Cổ phiếu tự do 19,34 triệu
EPS -289
P/E ---
Doanh thu (4 quý) 42,98 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) -10,10 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 762,33 tỷ
ROE (4 quý) 4,28%
Beta (120 tuần) 0,60

28/09 BCE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
28/09 BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
27/09 BCE: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ - HOSE
30/08 BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
25/08 BCE: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
19/08 BCE: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
10/08 BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan - HOSE
29/07 BCE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
27/07 BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
07/07 BCE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
09/05 BCE: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 - HOSE
06/05 BCE: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực - HOSE
28/04 BCE: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - HOSE
27/04 BCE: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
26/04 BCE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 9,10 0,00%
ALV  1.000 4,90 6,52%
AMS  32.600 7,80 0,00%
ATB  105.100 1,20 -7,69%
B82  38.900 0,90 -10,00%
BAX  4.200 77,20 -8,53%
BHT  110.900 14,80 14,73%
BMN  0 14,50 0,00%
BOT  315.200 5,70 -5,00%
Bình luận (1)
davidnguyen4444    8 năm trước

I think that BCE is the Becamex which was mentioned in "Dung Lo Voi" complaint to the Prime Minister.
If "Dung Lo Voi" shall win, BCE will lost its important backing and may be liable for some of the damages.
Even if "Dung Lo Voi" will lost or stuck with the prolong/half-assed investigation, Mr. Cung will not dare to support Becamex as he used to.
The odds are BCE will have a lot of problems very soon!!!