• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
29 Tháng Chín 2022 11:55:28 CH - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
12,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,75 (-5,84%)
Tham chiếu
12,85
Mở cửa
13,05
Cao nhất
13,15
Thấp nhất
12,10
Khối lượng
2.787.600
KLTB 10 ngày
4.734.640
Cao nhất 52 tuần
32,25
Thấp nhất 52 tuần
12,10
28/09 BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thành Lâm - HOSE
21/09 BCG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
21/09 BCG: Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
16/09 BCG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
09/09 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty - HOSE
06/09 BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 - HOSE
29/08 BCG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
29/08 BCG: Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021, ESOP năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ - HOSE
29/08 BCG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
29/08 BCG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
25/08 BCG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ và link điều lệ sửa đổi - HOSE
17/08 BCG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu - HOSE
12/08 BCG: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
12/08 BCG: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành ESOP - HOSE
12/08 BCG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
12/08 BCG: Bamboo Capital được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” - VHO
01/08 BCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
28/07 BCG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
26/07 BCG: Bamboo Capital chào bán thêm 517 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ dự kiến đạt 10.500 tỷ đồng - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
22/07 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP Bảo hiểm AAA - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
IBC  174.700 18,85 0,00%
IPA  104.100 17,40 -0,57%
TGG  443.700 4,21 -6,86%
TIN  3.000 14,80 -0,67%