• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:00:04 CH - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
12,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,83%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,35
Cao nhất
12,50
Thấp nhất
12,05
Khối lượng
1.823.700
KLTB 10 ngày
1.083.080
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
5,47
22/07 BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 - HOSE
20/07 BCG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 2 năm 2021 và bán niên soát xét năm 2021 - HOSE
15/07 BCG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios - HOSE
15/07 BCG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
15/07 BCG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
13/07 BCG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
13/07 BCG: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Người nội bộ - HOSE
13/07 BCG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu - HOSE
13/07 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hồ sơ báo cáo kết quả với UBCKNN - HOSE
12/07 BCG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng - HOSE
12/07 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - HOSE
07/07 BCG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
05/07 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ và link điều lệ sửa đổi - HOSE
02/07 BCG: Thông báo chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ - HOSE
30/06 BCG: Bamboo Capital và nhiều đối tác trở thành cổ đông của Đèo Cả - VietNam Finance
30/06 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
28/06 BCG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
28/06 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ - HOSE
23/06 BCG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo CO.,LTD - HOSE
16/06 BCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
HSA  0 74,00 0,00%
IBC  91.700 21,60 0,00%
IPA  21.000 37,10 -0,54%