• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 3:36:33 CH - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
23,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,43%)
Tham chiếu
23,40
Mở cửa
23,85
Cao nhất
23,85
Thấp nhất
23,05
Khối lượng
4.172.800
KLTB 10 ngày
4.752.610
Cao nhất 52 tuần
23,85
Thấp nhất 52 tuần
7,12
12/10 BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 - HOSE
12/10 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain - HOSE
12/10 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ NĐTNN và hồ sơ đăng ký chào bán - HOSE
11/10 BCG: Thông báo ngày nộp và công bố BCTC soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
08/10 BCG: Điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 05/07/2021 đã được kiểm toán - HOSE
05/10 BCG: Quyết định của HĐQT về việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật - HOSE
04/10 BCG: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Điều lệ - Quy chế - HOSE
01/10 BCG: Vừa lập công ty tài chính, Bamboo Capital muốn mua 71% vốn một doanh nghiệp bảo hiểm - Người đồng hành
30/09 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào CTCP Bảo hiểm AAA - HOSE
20/09 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung, tài liệu và DSCĐ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2021 - HOSE
14/09 BCG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
13/09 BCG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
01/09 BCG: Dự kiến chào bán gần 149 triệu cổ phiếu, rót 800 tỷ đồng vào mảng điện gió - VietNam Finance
01/09 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH - HOSE
01/09 BCG: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét cho BCG - HOSE
27/08 BCG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
26/08 BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 22 - HOSE
26/08 BCG: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
24/08 BCG: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Đoan Trang - HOSE
23/08 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
HSA  1.200 76,00 1,33%
IBC  147.900 21,40 0,94%
IPA  686.300 77,80 2,10%
TGG  167.500 27,15 0,56%