• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:34:36 SA - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
19,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,53%)
Tham chiếu
19,60
Mở cửa
19,50
Cao nhất
20,40
Thấp nhất
19,35
Khối lượng
5.362.200
KLTB 10 ngày
5.407.920
Cao nhất 52 tuần
32,25
Thấp nhất 52 tuần
10,95
20/05 BCG: Bamboo Capital “bắt tay” BCG Land xây dự án hơn 2.600 tỷ ở Đắk Nông - BizLive
19/05 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với CTCP BCG Land - HOSE
12/05 BCG: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng - HOSE
10/05 BCG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
09/05 BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 - HOSE
09/05 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc người đại diện quản lý phần vốn góp tại TRACODI - HOSE
09/05 BCG: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và điều lệ sửa đổi, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS - HOSE
06/05 BCG: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
06/05 BCG: ĐHĐCĐ Bamboo Capital: Đổi tên, tăng vốn lên 10.500 tỷ để thực hiện tham vọng 5 năm - Vietnam Daily
28/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy - HOSE
28/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Land - HOSE
25/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - HOSE
25/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật, điều chỉnh tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
25/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và link điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
21/04 BCG Energy lãi sau thuế 322 tỷ năm 2021, tài sản vượt ngưỡng 17.280 tỷ - VietNam Finance
19/04 BCG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
18/04 BCG: Link công bố báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
18/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư - HOSE
15/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
07/04 BCG: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào CTCP BCG Energy do tăng vốn điều lệ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
IBC  15.000 20,15 0,25%
IPA  351.200 32,50 1,25%
TGG  471.500 9,76 -0,71%
TIN  6.000 19,70 1,03%