• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 11:32:15 CH - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
18,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,81%)
Tham chiếu
18,45
Mở cửa
18,40
Cao nhất
18,80
Thấp nhất
18,25
Khối lượng
3.963.700
KLTB 10 ngày
5.614.250
Cao nhất 52 tuần
20,15
Thấp nhất 52 tuần
7,12
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài
Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng
Thành viên HĐQT Tan Bo Quan, Andy
Thành viên HĐQT Bùi Thành Lâm
Thành viên HĐQT Phạm Nguyễn Thiên Chương
Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên HĐQT Khuất Tuấn Anh
Trưởng ban kiểm soát Đinh Hoài Châu
Thành viên Ban kiểm soát Kou Kok Yiow
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Viết Cương
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Tài
Phó Tổng giám đốc Phạm Minh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Hùng
Giám đốc tài chính Hoàng Thị Minh Châu
Kế toán trưởng Hoàng Thị Minh Châu
Đại diện công bố thông tin Phạm Minh Tuấn