• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:27:31 CH - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:56:18 CH
18,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,61%)
Tham chiếu
18,60
Mở cửa
18,60
Cao nhất
19,40
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
5.885.800
KLTB 10 ngày
5.266.370
Cao nhất 52 tuần
20,15
Thấp nhất 52 tuần
7,12
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/09/2021 -0,30/-1,61% 18,60 19,40 18,00 18,30 18,73 18,30 5.885.800
17/09/2021 +0,15/+0,81% 18,40 18,80 18,25 18,60 18,58 18,60 3.963.700
16/09/2021 -0,15/-0,81% 18,60 18,90 18,30 18,45 18,59 18,45 2.564.700
15/09/2021 +0,70/+3,91% 17,60 18,60 17,60 18,60 18,33 18,60 3.925.800
14/09/2021 0,00 / 0,00% 17,55 18,50 17,25 17,90 17,84 17,90 5.141.200
13/09/2021 -0,70/-3,76% 18,50 18,55 17,60 17,90 18,06 17,90 7.671.500
10/09/2021 -0,05/-0,27% 18,70 18,95 18,50 18,60 18,67 18,60 3.111.800
09/09/2021 +0,15/+0,81% 18,50 19,20 18,30 18,65 18,80 18,65 4.339.000
08/09/2021 0,00 / 0,00% 18,10 18,80 17,60 18,50 18,33 18,50 5.976.000
07/09/2021 -1,35/-6,80% 19,50 19,85 18,50 18,50 19,01 18,50 10.084.200
06/09/2021 +1,00/+5,31% 19,40 20,15 19,05 19,85 19,87 19,85 9.384.600
01/09/2021 +1,20/+6,80% 17,50 18,85 17,35 18,85 18,17 18,85 8.361.200
31/08/2021 -0,15/-0,84% 18,00 18,40 17,55 17,65 17,91 17,65 6.530.800
30/08/2021 +0,85/+5,01% 17,20 18,05 17,10 17,80 17,65 17,80 7.956.700
27/08/2021 +1,10/+6,94% 15,60 16,95 15,15 16,95 16,13 16,95 7.700.400
26/08/2021 -0,15/-0,94% 16,30 16,50 15,80 15,85 16,13 15,85 3.319.900
25/08/2021 +0,10/+0,63% 15,55 16,05 15,00 16,00 15,33 16,00 5.207.600
24/08/2021 -1,10/-6,47% 17,00 17,45 15,85 15,90 16,32 15,90 8.107.900
23/08/2021 -0,10/-0,58% 17,00 17,50 16,55 17,00 16,99 17,00 4.613.400
20/08/2021 -0,05/-0,29% 17,70 17,70 16,20 17,10 17,22 17,10 9.719.400