• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:42:09 SA - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
9,91 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,74 (-6,95%)
Tham chiếu
10,65
Mở cửa
10,10
Cao nhất
10,30
Thấp nhất
9,91
Khối lượng
5.792.000
KLTB 10 ngày
4.255.170
Cao nhất 52 tuần
32,25
Thấp nhất 52 tuần
9,91
BCG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
03/10/2022 Bùi Thành Lâm Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Thanh Hùng Phó Tổng giám đốc Bán quyền mua 7.268.072 Biểu đồ
14/01/2022 Phạm Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Bán quyền mua 3.000.000 Biểu đồ
14/01/2022 Hoàng Thị Minh Châu Phó tổng giám đốc tài chính Bán quyền mua 4.000.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT Bán quyền mua 65.470.252 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Thế Tài Tổng giám đốc Bán quyền mua 14.267.728 Biểu đồ
14/01/2022 Bùi Thành Lâm Thành viên HĐQT Bán quyền mua 4.836.000 Biểu đồ
14/01/2022 Ngô Thành Vinh --- Mua quyền mua 1.530.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Thị Thùy Linh --- Mua quyền mua 4.956.679 Biểu đồ
14/01/2022 Đinh Hoài Châu --- Bán quyền mua 1.339.048 Biểu đồ
14/01/2022 CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios --- Bán quyền mua 15.350.000 Biểu đồ
14/01/2022 Nguyễn Xuân Lan --- Mua quyền mua 24.786 Biểu đồ
14/01/2022 Hồ Thị Lan Anh --- Mua quyền mua 57.834 Biểu đồ
14/01/2022 Hoàng Bảo Cát --- Mua quyền mua 1.226.238 Biểu đồ
10/01/2022 Ngô Thành Vinh --- Đăng ký mua quyền mua 1.530.000 Biểu đồ
07/01/2022 Phạm Nguyễn Thiên Chương Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 24.000 Biểu đồ
07/01/2022 Phạm Nguyễn Thiên Chương Thành viên HĐQT Mua quyền mua 24.000 Biểu đồ
06/01/2022 Trần Huệ Linh --- Đăng ký bán quyền mua 2.050.000 Biểu đồ
06/01/2022 Trần Huệ Linh --- Bán quyền mua 2.050.000 Biểu đồ
06/01/2022 Nguyễn Xuân Lan --- Đăng ký mua quyền mua 24.786 Biểu đồ