• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   +31,39/+2,26%  |   HNX-INDEX   404,37   +6,56/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   102,67   +0,79/+0,78%  |   VN30   1.516,46   +33,84/+2,28%  |   HNX30   640,05   +16,12/+2,58%
28 Tháng Mười 2021 8:17:09 SA - Mở cửa
CTCP Bamboo Capital (BCG : HOSE)
Cập nhật ngày 27/10/2021
3:04:59 CH
24,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,83%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,25
Cao nhất
24,40
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
4.997.600
KLTB 10 ngày
5.268.600
Cao nhất 52 tuần
24,75
Thấp nhất 52 tuần
7,30
BCG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/08/2021 Nguyễn Ngọc Đoan Trang --- Bán 800.700 Biểu đồ
12/07/2021 CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios --- Mua 25.600.000 Biểu đồ
22/06/2021 Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. --- Bán 5.400.288 Biểu đồ
25/03/2021 Nguyễn Viết Cương Thành viên Ban kiểm soát Bán 20.000 Biểu đồ
23/03/2021 Nguyễn Viết Cương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
03/03/2021 Nguyễn Thế Tài Tổng giám đốc Bán quyền mua 800.000 Biểu đồ
03/03/2021 Hoàng Thị Minh Châu Kế toán trưởng Bán quyền mua 400.000 Biểu đồ
03/03/2021 Hoàng Thị Minh Châu Kế toán trưởng Đăng ký bán quyền mua 400.000 Biểu đồ
03/03/2021 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT Bán quyền mua 7.579.290 Biểu đồ
26/02/2021 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán quyền mua 7.579.290 Biểu đồ
26/02/2021 Nguyễn Thế Tài Tổng giám đốc Đăng ký bán quyền mua 800.000 Biểu đồ
25/02/2021 Hoàng Bảo Cát --- Bán quyền mua 600.000 Biểu đồ
25/02/2021 Hoàng Bảo Cát --- Đăng ký bán quyền mua 600.000 Biểu đồ
25/02/2021 Phạm Nguyễn Thiên Chương Thành viên HĐQT Bán quyền mua 600.000 Biểu đồ
25/02/2021 Phạm Nguyễn Thiên Chương Thành viên HĐQT Đăng ký bán quyền mua 600.000 Biểu đồ
18/02/2021 Hoàng Bảo Cát --- Bán 333.900 Biểu đồ
01/02/2021 Hoàng Bảo Cát --- Đăng ký bán 333.900 Biểu đồ
21/01/2021 Imperial Dragon Investments Ltd --- Bán 770.000 Biểu đồ
05/01/2021 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT Mua 1.000.000 Biểu đồ
05/01/2021 Nguyễn Thị Thùy Linh --- Mua 100.000 Biểu đồ