• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:37:52 SA - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
9,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,05%)
Tham chiếu
9,50
Mở cửa
9,40
Cao nhất
9,40
Thấp nhất
9,40
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
1.950
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
25/05 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/05 BCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/05 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/04 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/04 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/04 BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/04 BCP: Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022-Công ty CP Dược Enlie - HNX
05/04 BCP: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
05/04 BCP: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
05/04 BCP: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
03/04 BCP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
17/03 BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
15/03 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/03 BCP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/03 BCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
10/03 BCP: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
02/11 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/09 BCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
21/09 BCP: Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ năm 2021 - HNX
25/08 BCP: Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT - đã mua 45.100 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  17.000 19,60 0,51%
BIO  0 29,90 0,00%
CDP  100 11,10 0,91%
CNC  2.600 27,60 0,00%
DBD  3.200 41,65 -0,12%
DBM  0 41,80 0,00%
DBT  11.000 11,80 2,16%
DCL  47.500 24,80 1,64%
DDN  4.000 12,30 0,82%