• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:34:32 SA - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:46 CH
10,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,96%)
Tham chiếu
10,20
Mở cửa
10,20
Cao nhất
10,40
Thấp nhất
10,20
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
2.180
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  8.500 19,90 0,00%
BIO  2.000 43,70 -3,10%
CDP  11.700 13,60 -1,45%
CNC  1.000 30,00 0,00%
DBD  82.200 49,50 -2,75%
DBM  0 30,00 0,00%
DBT  24.000 13,70 -2,84%
DCL  81.900 36,85 -3,03%
DDN  7.100 17,10 0,00%