• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.266,41 +33,03/+2,68%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:45:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.266,41   +33,03/+2,68%  |   HNX-INDEX   314,98   +9,02/+2,95%  |   UPCOM-INDEX   94,13   +1,01/+1,08%  |   VN30   1.310,39   +37,68/+2,96%  |   HNX30   569,21   +23,40/+4,29%
25 Tháng Năm 2022 1:49:46 CH - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
1:45:02 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,50
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
1.740
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Long
Thành viên HĐQT Phan Thanh Sơn
Thành viên HĐQT Lê Minh Trí
Thành viên HĐQT An Mạnh Hùng
Trưởng ban kiểm soát Phạm Thị Liên
Thành viên Ban kiểm soát Trương Chí Cả
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thành An
Tổng giám đốc An Mạnh Hùng
Kế toán trưởng Phạm Hồng Nhung
Đại diện công bố thông tin Lê Sỹ Tuấn