• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:33:44 SA - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:01 CH
10,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,50
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
1.740
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
BCP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
28/07/2021 Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT Mua 45.100 Biểu đồ
30/06/2021 Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
13/04/2021 Phạm Văn Dũng --- Đăng ký bán 186.000 Biểu đồ
26/04/2019 CTCP Dược Đại Nam --- Đăng ký mua 2.060.400 Biểu đồ
26/04/2019 Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP --- Bán 2.060.400 Biểu đồ
26/04/2019 CTCP Dược Đại Nam --- Mua 2.060.400 Biểu đồ
25/04/2019 Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP --- Đăng ký bán 2.060.400 Biểu đồ
27/09/2018 CTCP Dược Đại Nam --- Mua 15.800 Biểu đồ
10/09/2018 CTCP Dược Enlie --- Bán 19.600 Biểu đồ
31/08/2018 CTCP Dược Đại Nam --- Đăng ký mua 16.000 Biểu đồ
31/08/2018 Phạm Văn Dũng --- Mua 20.000 Biểu đồ
27/08/2018 CTCP Dược Đại Nam --- Mua 4.000 Biểu đồ
24/08/2018 CTCP Dược Enlie --- Đăng ký bán 19.600 Biểu đồ
08/08/2018 Phạm Văn Dũng --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
01/08/2018 CTCP Dược Đại Nam --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
25/07/2018 Phạm Văn Dũng --- Mua 166.000 Biểu đồ
09/07/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam --- Bán 337.200 Biểu đồ
27/06/2018 Phạm Văn Dũng --- Đăng ký mua 180.000 Biểu đồ
22/06/2018 An Mạnh Hùng Tổng giám đốc Mua 129.600 Biểu đồ
10/06/2018 Quảng Văn Viết Cương --- Bán 10.000 Biểu đồ