• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 4:32:25 SA - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,82%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
10,80
Cao nhất
10,80
Thấp nhất
10,80
Khối lượng
3.300
KLTB 10 ngày
6.770
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 13/04/2021
12,00 0,00/0,00%
Mở cửa 12,00
Cao nhất 12,00
Thấp nhất 12,00
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 12,00
Giá quá khứ của BCP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
12/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
09/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
08/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1.400
07/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
06/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
05/04/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
02/04/2021 -0,20 / -1,64% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 500
01/04/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
31/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
30/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 200
29/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 100
26/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
25/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
24/03/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
23/03/2021 +0,20 / +1,67% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 100
22/03/2021 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0
19/03/2021 +1,00 / +9,09% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2.000
18/03/2021 -0,90 / -7,56% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 2.000
17/03/2021 +0,20 / +1,69% 11,80 12,00 11,80 12,00 11,94 12,00 7.000
16/03/2021 +1,50 / +14,56% 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 500
15/03/2021 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 0
12/03/2021 +1,30 / +14,44% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 2.400
11/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
10/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
09/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
08/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
05/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
04/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0
03/03/2021 0,00 / 0,00% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0