• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 3:51:24 SA - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
10,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,20
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,20
Thấp nhất
10,00
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
3.500
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 25/04/2019
14,80 +1,60/+12,12%
Mở cửa 14,80
Cao nhất 14,90
Thấp nhất 14,00
Khối lượng 7.300
Giá điều chỉnh 14,80
Giá quá khứ của BCP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/04/2019 +1,60 / +12,12% 14,80 14,90 14,00 14,80 14,05 14,80 7.300
24/04/2019 -1,50 / -10,20% 15,00 15,00 13,20 13,20 14,40 13,20 300
23/04/2019 -0,20 / -1,34% 14,80 14,80 14,00 14,70 14,10 14,70 2.300
22/04/2019 +0,40 / +2,76% 15,00 15,00 14,50 14,90 14,56 14,90 2.400
19/04/2019 +0,60 / +4,32% 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 200
18/04/2019 -1,80 / -11,46% 14,50 14,50 12,10 13,90 13,78 13,90 500
17/04/2019 +0,20 / +1,29% 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 13,20 200
16/04/2019 +1,70 / +12,32% 15,80 15,80 15,50 15,50 15,71 13,03 2.800
12/04/2019 +1,80 / +15,00% 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 11,60 1.100
11/04/2019 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.400
10/04/2019 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.600
09/04/2019 -1,60 / -11,76% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 100
08/04/2019 -2,30 / -14,47% 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 11,43 300
05/04/2019 -0,10 / -0,63% 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 13,37 0
04/04/2019 +1,90 / +13,48% 15,90 16,00 15,90 16,00 15,93 13,45 900
03/04/2019 +1,80 / +14,63% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 11,85 200
02/04/2019 0,00 / 0,00% 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 10,34 0
01/04/2019 +1,60 / +14,95% 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 10,34 100
29/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
28/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
27/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
26/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
25/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
22/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
21/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
20/03/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 0
19/03/2019 -1,80 / -14,40% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 9,00 600
18/03/2019 +1,60 / +14,68% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 10,51 100
15/03/2019 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 9,16 0
14/03/2019 0,00 / 0,00% 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 9,16 0