• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:12:00 CH - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
10,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+8,00%)
Tham chiếu
10,00
Mở cửa
10,20
Cao nhất
10,80
Thấp nhất
10,20
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
1.660
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 27/09/2018
9,40 0,00/0,00%
Mở cửa 9,40
Cao nhất 9,40
Thấp nhất 9,40
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 7,90
Giá quá khứ của BCP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/09/2018 0,00 / 0,00% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 7,90 0
26/09/2018 0,00 / 0,00% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 7,90 0
25/09/2018 0,00 / 0,00% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 7,90 0
24/09/2018 0,00 / 0,00% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 7,90 0
21/09/2018 -1,60 / -14,55% 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 7,90 100
20/09/2018 -1,00 / -8,33% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9,25 100
19/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
18/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
17/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
14/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
13/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
12/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 400
11/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 0
10/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 600
07/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
06/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
05/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
04/09/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
31/08/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 3.200
30/08/2018 0,00 / 0,00% 10,20 12,00 10,20 12,00 11,91 10,09 2.000
29/08/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
28/08/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
27/08/2018 0,00 / 0,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 7.900
24/08/2018 +0,80 / +7,14% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,09 1.900
23/08/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 9,42 0
22/08/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 9,42 0
21/08/2018 0,00 / 0,00% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 9,42 500
20/08/2018 +0,20 / +1,82% 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 9,42 500
17/08/2018 +0,80 / +7,84% 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9,25 2.000
16/08/2018 0,00 / 0,00% 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 8,58 0