• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:34:11 CH - Mở cửa
CTCP Dược Enlie (BCP : UPCOM)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:25:02 CH
9,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,80
Mở cửa
9,80
Cao nhất
9,80
Thấp nhất
9,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.950
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
8,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 0,29%
Sở hữu khác 48,71%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Dược Đại Nam --- 4.040.200 67,34% 31/12/2021
Phạm Văn Dũng --- 186.000 3,10% 12/04/2021
CTCP Dược Hậu Giang --- 175.000 2,92% 31/12/2021
An Mạnh Hùng Tổng giám đốc 129.600 2,16% 04/05/2019
Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT 45.100 0,75% 25/08/2021
Nguyễn Thành Trung --- 18.000 0,30% 04/05/2019