• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:41:43 CH - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
11,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,80
Mở cửa
11,80
Cao nhất
11,80
Thấp nhất
11,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
60
Cao nhất 52 tuần
18,40
Thấp nhất 52 tuần
9,60
11/08 BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
20/07 BDB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
19/07 BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/06 BDB: Công bố thông tin về đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Hợp đồng số: 180/HĐKT - AAC ngày 15/06/2022 - HNX
20/04 BDB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
05/04 BDB: Thay đổi nhân sự - HNX
05/04 BDB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
03/04 BDB: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
25/03 BDB: Bidiphar (BDB) sắp phát hành hơn 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20% - Đầu tư chứng khoán
15/03 BDB: Giải trình chênh lệch lợi nhuân sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ - HNX
15/03 BDB: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
11/03 BDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
21/02 BDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
11/02 BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
30/01 BDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/01 BDB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
19/01 BDB: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
20/10 BDB: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
24/08 BDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
02/08 BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADC  0 19,10 0,00%
ALT  500 23,40 -9,65%
BED  0 39,70 0,00%
BST  1.000 15,80 1,94%
DAD  0 25,30 0,00%
DAE  0 21,70 0,00%
EBS  200 10,20 0,00%
ECI  0 25,30 0,00%
EID  2.400 20,90 0,00%