• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,58   +1,74/+1,61%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:05:00 CH - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:55:03 CH
14,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,72%)
Tham chiếu
13,90
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
40
Cao nhất 52 tuần
18,40
Thấp nhất 52 tuần
8,20
BDB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/06/2021 Nguyễn Thị Thu An --- Mua 21.000 Biểu đồ
21/03/2016 Nguyễn Thị Thu An --- Mua 91.800 Biểu đồ
30/12/2013 Nguyễn Thị Học Huệ --- Bán 8.000 Biểu đồ
04/12/2013 Nguyễn Thị Học Huệ --- Bán 9.000 Biểu đồ
01/11/2010 CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng --- Bán 0 Biểu đồ
04/10/2010 CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng --- Đăng ký bán 145.000 Biểu đồ