• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:06:42 SA - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
14,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
14,00
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
14,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
40
Cao nhất 52 tuần
18,40
Thấp nhất 52 tuần
8,20
Giá đóng cửa ngày 15/11/2021
12,70 -0,70/-5,22%
Mở cửa 12,10
Cao nhất 14,70
Thấp nhất 12,10
Khối lượng 400
Giá điều chỉnh 12,70
Giá quá khứ của BDB
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/11/2021 -0,70 / -5,22% 12,10 14,70 12,10 12,70 12,50 12,70 400
12/11/2021 +1,20 / +9,84% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 1.700
11/11/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
10/11/2021 0,00 / 0,00% 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 0
09/11/2021 -1,20 / -8,96% 12,10 12,20 12,10 12,20 12,20 12,20 300
08/11/2021 -1,30 / -8,84% 14,00 14,00 13,40 13,40 14,00 13,40 2.200
05/11/2021 -1,60 / -9,82% 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 100
04/11/2021 0,00 / 0,00% 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 0
03/11/2021 -1,60 / -8,94% 16,50 16,50 16,30 16,30 16,50 16,30 300
02/11/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
01/11/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
29/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
28/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
27/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
26/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
25/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
22/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
21/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
20/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
19/10/2021 0,00 / 0,00% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 0
18/10/2021 -0,20 / -1,10% 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 100
15/10/2021 0,00 / 0,00% 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 0
14/10/2021 +1,30 / +7,74% 18,40 18,40 18,10 18,10 18,10 18,10 400
13/10/2021 +1,50 / +9,80% 16,70 16,80 16,00 16,80 16,67 16,80 2.100
12/10/2021 +1,30 / +9,29% 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 100
11/10/2021 +1,20 / +9,38% 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100
08/10/2021 -1,30 / -9,22% 13,00 13,00 12,80 12,80 12,80 12,80 800
07/10/2021 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 0
06/10/2021 +1,20 / +9,30% 12,90 14,10 12,90 14,10 14,00 14,10 500
05/10/2021 0,00 / 0,00% 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 400