• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 2:03:06 SA - Mở cửa
CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB : HNX)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:05:00 CH
12,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,60
Cao nhất
12,60
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
450
Cao nhất 52 tuần
18,40
Thấp nhất 52 tuần
8,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 40,17%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 59,83%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam --- 452.523 40,17% 31/12/2020
CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng --- 291.950 25,92% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thu An --- 112.800 10,01% 29/06/2021
Đỗ Hữu Long --- 16.000 1,42% 31/12/2019
Phạm Đình Thuấn Giám đốc 14.500 1,29% 30/06/2021
Võ Thị Ngọc Nga --- 4.400 0,39% 31/12/2019
Diệp Cẩm Nhung Thành viên HĐQT 1.896 0,17% 30/06/2021
Nguyễn Thị Học Huệ --- 1.826 0,16% 31/12/2019
Nguyễn Thị Nguyệt Hoa Trưởng ban kiểm soát 1.500 0,13% 30/06/2021