• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:38:00 SA - Mở cửa
CTCP May mặc Bình Dương (BDG : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
26,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
26,90
Mở cửa
26,90
Cao nhất
28,50
Thấp nhất
26,90
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
310
Cao nhất 52 tuần
61,90
Thấp nhất 52 tuần
25,80

Thông báo khi giá đạt: 25 27 28 ...
GIỚI THIỆU
Xét về qui mô vốn, lao động thì Công ty có qui mô không lớn hơn các Tổng công ty may mặc đa ngành khác như: Tổng công ty may Việt Tiến, Tổng công ty cổ phần Phong Phú. Xét về khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trƣờng, năng suất lao động đối với các sản phẩm chủ lực hiện nay, mức độ đầu tư về công nghệ, đầu tư cho hệ thống quản lý, chính sách đào tạo và tay nghề công nhân…thì Công ty...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 667,12 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 24,80 triệu
Cổ phiếu tự do 3,10 triệu
EPS 4.052
P/E 6,64
Doanh thu (4 quý) 1374,44 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 96,63 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 433,88 tỷ
ROE (4 quý) 33,12%
Beta (120 tuần) ---

03/10 BDG: Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - HNX
27/09 BDG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - HNX
26/09 BDG: Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. - HNX
26/09 BDG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
19/09 BDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong đợt phát hành ESOP - HNX
15/09 BDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - HNX
29/08 BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/08 BDG: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HNX
29/08 BDG: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
29/08 BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/08 BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/08 BDG: Thông báo gửi VSD v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
26/08 BDG: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP - HNX
16/08 BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
16/08 BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ) - HNX
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  697.700 11,85 -4,44%
AG1  3.800 6,20 3,33%
BMG  0 11,70 0,00%
BVN  0 10,80 0,00%
DCG  0 22,00 0,00%
DM7  0 9,50 0,00%
FTM  533.000 2,40 -7,69%
G20  96.300 0,80 -11,11%
GIL  573.300 27,90 -5,42%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận