• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:10:53 CH - Mở cửa
CTCP Phân bón Bình Điền (BFC : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
24,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,04%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,45
Cao nhất
24,45
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
231.900
KLTB 10 ngày
278.610
Cao nhất 52 tuần
48,60
Thấp nhất 52 tuần
20,50
19/07 BFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
12/07 Trái chiều kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm - BizLive
06/07 BFC: Phân bón Bình Điền ước lãi quý 2 giảm 25% - Vietnam Daily
05/07 BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2022 và kế hoạch SXKD quý 3/2022 - HOSE
24/06 BFC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
02/06 BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
27/05 BFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
27/05 Thu nhập người lao động của Phân bón Bình Điền dẫn đầu Tập đoàn Hóa chất - Báo Công thương
22/05 BFC: Bình Điền và mô hình “Canh tác lúa thông minh” - Kinh tế & Đô thị
29/04 BFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 BFC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung - HOSE
29/04 BFC: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/04 BFC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
29/04 BFC: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
26/04 BFC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
15/04 BFC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
13/04 BFC: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT - HOSE
06/04 BFC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/04 BFC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/04 BFC: Thông báo kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ Nguyễn Minh Sơn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BT1  0 19,00 0,00%
CPC  0 18,00 0,00%
DCM  2.432.300 32,75 1,08%
DHB  0 11,50 0,00%
DOC  0 11,50 0,00%
DPM  1.784.600 47,90 2,13%
HAI  1.054.600 2,61 0,00%
HSI  0 2,10 0,00%
HVT  11.800 50,50 -0,98%