• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 1:38:41 CH - Mở cửa
CTCP Phân bón Bình Điền (BFC : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
36,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,45 (-1,23%)
Tham chiếu
36,70
Mở cửa
36,75
Cao nhất
37,25
Thấp nhất
36,00
Khối lượng
647.300
KLTB 10 ngày
728.910
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
14,35
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Bùi Thế Chuyên
Thành viên HĐQT Mai Thành Phụng
Thành viên HĐQT Ngô Văn Đông
Thành viên HĐQT Lê Quốc Phong
Thành viên HĐQT Đỗ Quang Huy
Trưởng ban kiểm soát Trương Minh Phú
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Huy Hiếu
Thành viên Ban kiểm soát Quản Đình Giang
Tổng giám đốc Ngô Văn Đông
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Sơn
Phó Tổng giám đốc Võ Văn Phu
Giám đốc tài chính Trần Tấn Sơn
Kế toán trưởng Trần Tấn Sơn
Đại diện công bố thông tin Trần Tấn Sơn