• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 7:03:33 CH - Mở cửa
CTCP Phân bón Bình Điền (BFC : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
33,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,50 (-6,94%)
Tham chiếu
36,00
Mở cửa
35,20
Cao nhất
35,95
Thấp nhất
33,50
Khối lượng
699.100
KLTB 10 ngày
639.810
Cao nhất 52 tuần
42,00
Thấp nhất 52 tuần
14,35
BFC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
21/04/2020 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Bán 200.000 Biểu đồ
17/04/2020 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Bán 326.000 Biểu đồ
16/04/2020 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Bán 51.790 Biểu đồ
16/04/2020 Asia Value Investment Ltd --- Bán 357.920 Biểu đồ
14/04/2020 Asia Value Investment Ltd --- Bán 237.070 Biểu đồ
07/06/2018 Lê Văn Hồng --- Bán 56.270 Biểu đồ
24/05/2018 Lê Văn Hồng --- Đăng ký bán 56.270 Biểu đồ
11/05/2018 Lê Văn Hồng --- Bán 0 Biểu đồ
12/04/2018 Lê Văn Hồng --- Đăng ký bán 56.270 Biểu đồ
03/02/2018 Lê Văn Hồng --- Bán 39.130 Biểu đồ
05/01/2018 Lê Văn Hồng --- Đăng ký bán 95.400 Biểu đồ
28/12/2017 Lê Văn Hồng --- Bán 0 Biểu đồ
28/11/2017 Lê Văn Hồng --- Đăng ký bán 95.400 Biểu đồ
21/11/2017 Lê Văn Hồng --- Bán 43.400 Biểu đồ
23/10/2017 Lê Văn Hồng --- Đăng ký bán 138.800 Biểu đồ
31/07/2017 Lê Nguyễn Tuấn Minh --- Bán 144.000 Biểu đồ
31/07/2017 Lê Nguyễn Hiếu Trung --- Bán 144.000 Biểu đồ
17/07/2017 Lê Nguyễn Hiếu Trung --- Đăng ký bán 144.000 Biểu đồ
17/07/2017 Lê Nguyễn Tuấn Minh --- Đăng ký bán 144.000 Biểu đồ
21/06/2017 Lê Thị Ngân --- Bán 50.000 Biểu đồ