• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:35:05 CH - Mở cửa
CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
17,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
17,50
Mở cửa
17,50
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
17,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
20,00
Thấp nhất 52 tuần
17,50
26/08 BGW: Thông báo ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo soát xét bán niên 2022 - HNX
22/08 BGW: Lê Thị Ngọc Yến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 51.200 CP - HNX
22/08 BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 51.200 CP - HNX
19/08 BGW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
09/08 BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 51.200 CP - HNX
09/08 BGW: Lê Thị Ngọc Yến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 51.200 CP - HNX
01/08 BGW: Thay đổi nhân sự - HNX
01/08 BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/07 BGW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
28/06 BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
21/06 BGW: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/06 BGW: Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế - HNX
03/06 BGW: Thay đổi nhân sự - HNX
10/05 BGW: Thay đổi nhân sự - HNX
04/05 BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
26/04 BGW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
26/04 BGW: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/04 BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty - HNX
19/04 BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
14/04 BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BDW  0 20,70 0,00%
BLW  0 20,10 0,00%
BNW  0 8,70 0,00%
BTW  0 35,00 0,00%
BWA  100 9,20 -14,02%
BWE  475.200 49,00 -0,20%
BWS  1.000 30,50 -3,17%
CLW  0 37,00 0,00%
CMW  0 10,00 0,00%