• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 4:27:02 SA - Mở cửa
CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/09/2021
3:00:05 CH
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,00
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
27,00
Thấp nhất 52 tuần
18,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hướng Xuân Công
Thành viên HĐQT Trần Đăng Điều
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo
Thành viên HĐQT Lê Ngọc Duyên
Thành viên HĐQT Ngô Thành Chung
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thị Thúy
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hồng Oanh
Giám đốc Trần Đăng Điều
Phó Giám đốc Lê Ngọc Duyên
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Phương Thảo
Đại diện công bố thông tin Trần Đăng Điều