• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:59:53 CH - Mở cửa
CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,00
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
27,00
Thấp nhất 52 tuần
18,00
BGW - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/03/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT Mua 6.600 Biểu đồ
19/03/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT Đăng ký mua 6.600 Biểu đồ
16/01/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT Mua 21.800 Biểu đồ
16/01/2020 UBND Tỉnh Bắc Giang --- Bán 6.326.897 Biểu đồ
16/01/2020 Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI --- Mua 4.777.897 Biểu đồ
16/01/2020 Hoàng Thị Thảo --- Mua 5.000 Biểu đồ
16/01/2020 Hướng Xuân Công Chủ tịch HĐQT Mua 172.900 Biểu đồ
16/01/2020 Trần Đăng Điều Thành viên HĐQT Mua 61.200 Biểu đồ
16/01/2020 Lê Ngọc Duyên Thành viên HĐQT Mua 25.000 Biểu đồ
16/01/2020 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiểm soát Mua 15.900 Biểu đồ
16/01/2020 Vũ Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát Mua 15.000 Biểu đồ
09/01/2020 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 15.900 Biểu đồ
09/01/2020 Vũ Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
09/01/2020 Trần Đăng Điều Thành viên HĐQT Đăng ký mua 61.200 Biểu đồ
09/01/2020 Lê Ngọc Duyên Thành viên HĐQT Đăng ký mua 25.000 Biểu đồ
09/01/2020 Hướng Xuân Công Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 172.900 Biểu đồ
09/01/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT Đăng ký mua 21.800 Biểu đồ
09/01/2020 UBND Tỉnh Bắc Giang --- Đăng ký bán 6.326.897 Biểu đồ
09/01/2020 Hoàng Thị Thảo --- Đăng ký mua 5.000 Biểu đồ