• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:51:38 CH - Mở cửa
CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,00
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
27,00
Thấp nhất 52 tuần
18,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 49,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Tỉnh Bắc Giang --- 9.256.249 51,00% 31/12/2020
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI --- 4.777.897 26,33% 31/12/2020
Hướng Xuân Công Chủ tịch HĐQT 225.000 1,24% 31/12/2020
Trần Đăng Điều Thành viên HĐQT 100.100 0,55% 31/12/2020
Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT 66.600 0,37% 31/12/2020
Lê Ngọc Duyên Thành viên HĐQT 56.200 0,31% 31/12/2020
Phạm Hùng --- 38.600 0,21% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiểm soát 35.000 0,19% 31/12/2020
Vũ Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 30.000 0,17% 31/12/2020
Hoàng Thị Thảo --- 13.000 0,07% 31/12/2020
Lê Thị Ngọc Yến --- 4.500 0,02% 31/12/2020