• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:04:17 SA - Mở cửa
CTCP Bê tông Biên Hòa (BHC : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
3,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,10
Mở cửa
3,10
Cao nhất
3,10
Thấp nhất
3,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.990
Cao nhất 52 tuần
3,20
Thấp nhất 52 tuần
2,20
27/07 BHC: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 - HNX
07/07 BHC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
07/07 BHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/06 BHC: Thông báo hướng dẫn họp đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến - HNX
13/04 BHC: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
29/03 BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/02 BHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
30/09 BHC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
09/06 BHC: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
10/04 BHC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - HNX
30/03 BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 - HNX
23/03 BHC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
11/02 BHC: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 - HNX
15/08 BHC: Thay đổi nhân sự - HNX
03/05 BHC: Báo cáo thường niên 2018 - HNX
18/04 BHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
09/04 BHC: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa (MCK: BHC) - HNX
03/04 BHC: Báo cáo tài chính năm 2018 - HNX
21/03 BHC: Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng - HNX
14/02 BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  45.600 18,40 0,55%
ACE  0 42,00 0,00%
ADP  5.200 26,80 -0,74%
BCA  99.700 15,00 -0,66%
BCC  1.113.700 25,30 -0,39%
BDT  0 30,60 0,00%
BMF  1.600 24,50 1,66%
BMP  74.700 52,80 -0,56%
BT6  0 3,80 0,00%