• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:34:01 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội (BHN : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
62,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-1,59%)
Tham chiếu
63,00
Mở cửa
64,00
Cao nhất
64,00
Thấp nhất
61,60
Khối lượng
3.600
KLTB 10 ngày
2.900
Cao nhất 52 tuần
85,50
Thấp nhất 52 tuần
47,45
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Đình Thanh
Thành viên HĐQT Ngô Quế Lâm
Thành viên HĐQT Bùi Hữu Quang
Thành viên HĐQT Trần Thuận An
Thành viên HĐQT Vũ Xuân Dũng
Thành viên HĐQT Quản Lê Hà
Trưởng ban kiểm soát Chử Thị Thu Trang
Thành viên Ban kiểm soát Trần Minh Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát Thiều Hồng Nhung
Tổng giám đốc Ngô Quế Lâm
Phó Tổng giám đốc Phạm Trung Kiên
Phó Tổng giám đốc Vũ Xuân Dũng
Phó Tổng giám đốc Trần Thuận An
Phó Tổng giám đốc Bùi Trường Thắng
Kế toán trưởng Phạm Thu Thủy
Đại diện công bố thông tin Bùi Trường Thắng