• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:13:04 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội (BHN : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
57,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,70 (-2,88%)
Tham chiếu
59,00
Mở cửa
59,00
Cao nhất
60,00
Thấp nhất
57,30
Khối lượng
1.500
KLTB 10 ngày
3.710
Cao nhất 52 tuần
79,90
Thấp nhất 52 tuần
47,45
BHN - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/02/2017 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Bán 0 Biểu đồ
20/01/2017 Nguyễn Thị Nga --- Bán 0 Biểu đồ
19/01/2017 Đỗ Thị Hảo --- Bán 0 Biểu đồ
17/01/2017 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Đăng ký bán 900 Biểu đồ
09/01/2017 Chử Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
23/12/2016 Nguyễn Thị Nga --- Đăng ký bán 2.200 Biểu đồ
22/12/2016 Đỗ Thị Hảo --- Đăng ký bán 2.300 Biểu đồ
20/12/2016 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Bán 900 Biểu đồ
12/12/2016 Chử Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 600 Biểu đồ
02/12/2016 Nguyễn Thị Nga --- Bán 2.200 Biểu đồ
29/11/2016 Đỗ Thị Hảo --- Bán 2.300 Biểu đồ
22/11/2016 Chử Thị Thu Trang Trưởng ban kiểm soát Bán 600 Biểu đồ