• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
07 Tháng Năm 2021 7:58:12 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID : HOSE)
Cập nhật ngày 07/05/2021
2:53:50 CH
40,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,45%)
Tham chiếu
41,25
Mở cửa
40,60
Cao nhất
41,20
Thấp nhất
40,50
Khối lượng
3.706.600
KLTB 10 ngày
2.545.980
Cao nhất 52 tuần
50,60
Thấp nhất 52 tuần
35,55
29/04 BID: Thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT - HOSE
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
05/04 BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Hội An - HOSE
17/03 BID: BIDV rao bán nợ trăm tỷ đồng, dự kiến thu 8.000 tỷ đồng năm 2021 - Người đồng hành
16/03 BID: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
12/03 BID: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - HOSE
12/03 BID: Thông báo đường dẫn Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
12/03 BID: Lãi chênh lệch thu chi BIDV tăng 54% trong 2 tháng - Người đồng hành
12/03 BID: ĐHCĐ - Đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thương vụ chào bán cổ phần của BIDV - VietNam Finance
09/03 BID: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020 - HOSE
08/03 BID: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 - HOSE
01/03 BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên chi nhánh Thạch Thất - HOSE
01/03 BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên chi nhánh Đắk Lắk - HOSE
26/02 BID: Thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Thạch Thất (kèm quyết định) - HOSE
19/02 BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quận 9 - HOSE
18/02 BID: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 20201 - HOSE
10/02 Lợi nhuận nhóm VN30 vẫn tăng trưởng dương trong năm Covid thứ nhất - Người đồng hành
03/02 BID: Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với bên có liên quan - HOSE
29/01 BID: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
15/01 BID: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  5.114.400 17,80 -0,56%
ACB  12.059.100 35,20 1,15%
BAB  38.500 24,80 -1,59%
BVB  2.124.500 14,50 0,00%
CTG  25.587.800 43,80 2,10%
EIB  406.000 25,70 -0,39%
EVF  388.600 11,20 0,00%
HDB  15.743.900 30,00 4,17%
KLB  179.000 27,00 1,50%