• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 3:19:38 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
47,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,35 (+0,74%)
Tham chiếu
47,60
Mở cửa
47,60
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
47,30
Khối lượng
2.956.900
KLTB 10 ngày
4.357.020
Cao nhất 52 tuần
49,95
Thấp nhất 52 tuần
33,70
26/01 BID: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
26/01 BID: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
25/01 BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Quận 7 - HOSE
21/01 So găng 3 ông lớn ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank: Ai giỏi kiếm tiền từ dịch vụ nhất? - Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị
19/01 BID: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo điều chỉnh kêt quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BID - HOSE
19/01 BID: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau điều chỉnh - HOSE
19/01 BID: HĐQT thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng sửa đổi khoản vay hợp vốn với Keb Hanabank - HOSE
14/01 BID: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
10/01 Cổ phiếu ngân hàng: Lại thêm một lần kỳ vọng - Đầu tư chứng khoán
07/01 BID: Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư - HOSE
04/01 BID: HĐQT phê duyệt phương án và hợp cho thuê một phần diện tích trụ sở tạm thời chưa sử dụng tại tòa nhà 24 Lê Thánh Tôn - HOSE
04/01 BID: HĐQT thông qua thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng giữa BIDV Đồng Nai và BIDC Hà Nội - HOSE
30/12 BID: Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
30/12 BID: Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
30/12 BID: Bản thông tin cập nhật bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
30/12 BID: Cam kết nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư - HOSE
30/12 BID: HĐQT phê duyệt cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với Phó TGĐ - HOSE
30/12 BID: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
30/12 BID: Hợp đồng đại diện người sở hữuu trái phiếu - HOSE
30/12 BID: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi bổ sung phương án phát hành và cam kết niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  3.044.500 23,00 1,32%
ACB  10.258.100 34,55 -1,00%
BAB  26.800 22,50 0,45%
BVB  1.300.800 20,90 0,48%
CTG  8.727.700 36,90 0,00%
EIB  2.943.400 37,45 6,09%
EVF  491.000 15,65 0,97%
HDB  4.433.000 30,90 0,32%
KLB  31.100 27,60 1,47%