• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 9:44:21 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
39,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,13%)
Tham chiếu
39,55
Mở cửa
39,55
Cao nhất
39,85
Thấp nhất
39,50
Khối lượng
1.104.900
KLTB 10 ngày
1.193.330
Cao nhất 52 tuần
50,60
Thấp nhất 52 tuần
36,50
15/10 BID: Thông qua hai giao dịch với bên có liên quan - HOSE
14/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch đầu tư tiền gửi của BIDV tại NH Liên doanh Lào Việt - HOSE
13/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt cho vay hợp vốn với BIDC Hà Nội Dự án Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 - HOSE
13/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng đối với CTCP Thép Nam Kim giữa BIDV, BIDC và VRB - HOSE
12/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc thông qua dự thảo thỏa thuận cho vay hợp vốn giữa BIDV và VRB - HOSE
11/10 BID: Phát hành trái phiếu ra công chúng (thông qua đại lý) - HOSE
11/10 BID: Phát hành trái phiếu ra công chúng (thông qua bảo lãnh phát hành) - HOSE
08/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan - HOSE
08/10 BID: BIDV kiến nghị Chính phủ sớm thông qua phương án tăng vốn - Người đồng hành
07/10 BID: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 - HOSE
07/10 BID: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
07/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Hạn mức cho vay có TSĐB cho Hana Microfinance Limited (Myanmar) - HOSE
07/10 BID: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giao dịch thanh toán trước hạn một phần Hợp đồng tiền gửi của BIDV tại BIDC và LVB - HOSE
04/10 BID: VCBS - Năm nay, BIDV sẽ hoàn tất trích lập theo đề án tái cơ cấu - Người đồng hành
30/09 Thị trường chứng khoán Việt có 5 doanh nghiệp vốn điều lệ trên 40.000 tỷ đồng - Người đồng hành
29/09 BID: Thông báo Quyết định của NHNN về việc sửa đổi địa chỉ Trụ sở chính của BIDV - HOSE
20/09 BID: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Bắc Quảng Bình - HOSE
17/09 BID: BIDV có thể không được nới thêm 'room' tín dụng? - Người đồng hành
25/08 BID: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của BID - HOSE
18/08 BID: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.620.100 21,20 0,00%
ACB  2.976.800 32,20 -0,31%
BAB  52.200 22,00 -0,90%
BVB  3.530.300 21,10 0,96%
CTG  8.245.800 30,65 0,16%
EIB  211.800 23,30 -1,27%
EVF  808.700 15,30 0,00%
HDB  2.792.100 25,65 -1,16%
KLB  313.800 23,80 2,15%