• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 6:20:28 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (BKG : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
10,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,97%)
Tham chiếu
10,30
Mở cửa
10,30
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
10,20
Khối lượng
723.000
KLTB 10 ngày
854.770
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
9,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hưng
Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Duy
Thành viên HĐQT Điền Văn Trung
Thành viên HĐQT Dương Tất Thắng
Trưởng ban kiểm soát Đặng Phước Đức
Thành viên Ban kiểm soát Tạ Quang Dũng
Thành viên Ban kiểm soát Dương Tất Thắng
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hưng
Phó Tổng giám đốc Dương Tất Thắng
Kế toán trưởng Phạm Lương Bảo Ngọc
Đại diện công bố thông tin Đặng Phước Đức