• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,55 +10,81/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:23:49 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,55   +10,81/+0,81%  |   HNX-INDEX   325,46   +5,44/+1,70%  |   UPCOM-INDEX   87,93   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.486,46   +14,26/+0,97%  |   HNX30   526,92   +7,21/+1,39%
06 Tháng Tám 2021 12:11:07 SA - Mở cửa
CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN : UPCOM)
Cập nhật ngày 05/08/2021
3:07:24 CH
15,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,00 (+14,81%)
Tham chiếu
13,50
Mở cửa
15,50
Cao nhất
15,50
Thấp nhất
15,50
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
180
Cao nhất 52 tuần
15,50
Thấp nhất 52 tuần
1,60
01/08 BLN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
03/06 BLN: Thay đổi nhân sự - HNX
07/05 BLN: Thay đổi nhân sự - HNX
07/05 BLN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/04 BLN: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/04 BLN: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
09/03 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
03/02 BLN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
02/02 BLN: Thay đổi nhân sự - HNX
27/11 BLN: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 - HNX
30/07 BLN: Đính chính nội dung thông tin Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - HNX
29/07 BLN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/06 BLN: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
15/06 BLN: Thông báo về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 - HNX
25/05 BLN: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2020 - HNX
25/05 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
20/05 BLN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/04 BLN: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
03/04 Công ty bến xe, xe buýt kinh doanh ra sao trước tạm dừng vận tải công cộng? - Người đồng hành
30/03 BLN: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  296.100 76,60 0,13%
ASG  16.900 27,50 0,73%
BSG  600 9,00 -2,17%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  100 16,40 0,61%
CIA  500 11,40 0,88%
CLL  13.700 30,70 -0,49%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  801.400 6,40 3,23%