• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:46:26 SA - Mở cửa
CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
6,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,50
Mở cửa
6,50
Cao nhất
6,50
Thấp nhất
6,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
15,70
Thấp nhất 52 tuần
6,20

Thông báo khi giá đạt: 6 6 6 ...
GIỚI THIỆU
Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cả nước trên địa bàn Thủ đô. Trung bình mỗi ngày Công ty phục vụ hơn 956 lượt xe với 22.518 lượt khách bình quân ngày. Với mục tiêu xây dựng nâng cao chất lượng phục vụ bằng xe buýt văn minh, lịch sự, thuận tiện...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 6,00 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 5,00 triệu
Cổ phiếu tự do 655191,00
EPS 356
P/E 3,37
Doanh thu (4 quý) 174,31 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 1,78 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 98,01 tỷ
ROE (4 quý) 3,37%
Beta (120 tuần) ---

29/08 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
23/08 BLN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/08 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT - HNX
22/08 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT - HNX
01/08 BLN: Đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Thư ký công ty của ông Dương Minh Thắng - HNX
01/08 BLN: Thay đổi nhân sự - HNX
12/07 BLN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
23/05 BLN: Thay đổi nhân sự - HNX
29/04 BLN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
29/04 BLN: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022 - HNX
12/04 BLN: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
28/03 BLN: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
25/03 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
23/03 BLN: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
08/03 BLN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  29.200 78,80 -1,62%
ASG  4.200 27,10 1,12%
BSG  5.200 11,90 10,19%
CAG  4.400 9,20 -1,08%
CIA  22.500 10,30 1,98%
CLL  20.100 25,25 -4,17%
CVP  0 10,00 0,00%
DL1  645.100 4,30 -8,51%
DNL  0 17,20 0,00%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận