• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:30:12 CH - Mở cửa
CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
26,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
26,10
Mở cửa
26,10
Cao nhất
26,10
Thấp nhất
26,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
30,90
Thấp nhất 52 tuần
20,30
11/08 BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
01/08 BMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/07 BMF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
19/07 BMF: Nghị quyết thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán - HNX
06/07 BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
29/06 BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/06 BMF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
29/06 BMF: Thay đổi nhân sự - HNX
22/06 BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/04 BMF: Thay đổi nhân sự - HNX
28/04 BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
01/04 BMF: Thư mời họp và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
31/03 BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/03 BMF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
23/03 BMF: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
15/03 BMF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
11/03 BMF: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
08/03 BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/03 BMF: Thay đổi nhân sự - HNX
05/03 BMF: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
COM  1.700 44,00 1,85%