• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:17:10 SA - Mở cửa
CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
29,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
29,70
Mở cửa
29,70
Cao nhất
29,70
Thấp nhất
29,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
230
Cao nhất 52 tuần
31,90
Thấp nhất 52 tuần
16,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hoa
Thành viên HĐQT Vũ Hoàng Huynh
Thành viên HĐQT Phạm Văn Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Linh
Thành viên HĐQT Lê Minh Khuê
Trưởng ban kiểm soát Vũ Thị Mai Phương
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Ngọc Anh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thắm
Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh
Kế toán trưởng Vũ Thị Kim Thanh
Đại diện công bố thông tin Trần Thị Hương