• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 5:57:40 CH - Mở cửa
CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
24,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,82%)
Tham chiếu
24,30
Mở cửa
25,80
Cao nhất
25,80
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
1.110
Cao nhất 52 tuần
29,20
Thấp nhất 52 tuần
15,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/12/2021 +0,20/+0,82% 25,80 25,80 24,50 24,50 25,20 24,50 200
03/12/2021 0,00 / 0,00% 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 0
02/12/2021 -0,60/-2,53% 24,50 24,80 23,10 23,10 24,31 23,10 1.800
01/12/2021 -1,30/-5,20% 24,10 24,10 23,70 23,70 23,70 23,70 6.700
30/11/2021 +0,40/+1,63% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100
29/11/2021 0,00 / 0,00% 24,50 25,20 24,50 25,20 24,60 25,20 600
26/11/2021 +0,10/+0,40% 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 500
25/11/2021 0,00 / 0,00% 26,90 26,90 23,10 25,60 25,10 25,60 600
24/11/2021 +0,10/+0,40% 26,00 26,00 24,90 24,90 25,60 24,90 600
23/11/2021 0,00 / 0,00% 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 0
22/11/2021 -0,50/-1,82% 24,10 27,00 24,10 27,00 24,80 27,00 1.300
19/11/2021 +1,00/+3,77% 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 100
18/11/2021 -1,70/-6,03% 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 200
17/11/2021 +1,50/+6,05% 28,40 28,50 26,30 26,30 28,20 26,30 4.500
16/11/2021 -0,90/-3,52% 25,80 28,80 24,10 24,70 24,80 24,70 11.200
15/11/2021 +2,70/+10,34% 26,20 28,80 23,60 28,80 25,60 28,80 400
12/11/2021 -2,80/-9,72% 26,10 28,80 26,00 26,00 26,10 26,00 7.900
11/11/2021 +0,20/+0,70% 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 100
10/11/2021 +3,50/+13,62% 28,20 29,20 28,20 29,20 28,60 29,20 900
09/11/2021 +1,60/+6,30% 25,60 27,00 25,60 27,00 25,70 27,00 2.200