• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:13:33 SA - Mở cửa
CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
29,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
29,70
Mở cửa
29,70
Cao nhất
29,70
Thấp nhất
29,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
230
Cao nhất 52 tuần
31,90
Thấp nhất 52 tuần
16,20
BMF - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/11/2021 Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Giám đốc Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
18/09/2020 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- Bán 0 Biểu đồ
20/08/2020 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- Đăng ký bán 443.500 Biểu đồ
05/09/2019 Ngô Dạ Ngân --- Mua 251.000 Biểu đồ
05/09/2019 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil --- Bán 250.000 Biểu đồ
08/08/2019 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil --- Bán 193.401 Biểu đồ
08/08/2019 Ngô Dạ Ngân --- Mua 193.401 Biểu đồ
03/05/2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- Bán quyền mua 443.500 Biểu đồ
24/04/2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- Đăng ký bán quyền mua 443.500 Biểu đồ
20/07/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long --- Bán 1.060.800 Biểu đồ
20/07/2018 Nguyễn Văn Chi --- Mua 460.900 Biểu đồ
20/07/2018 Nguyễn Thế Hùng --- Mua 300.000 Biểu đồ
20/07/2018 Vũ Thị Mai Phương Trưởng ban kiểm soát Mua 300.000 Biểu đồ
19/07/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long --- Đăng ký bán 1.060.800 Biểu đồ