• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 1:46:42 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
25,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,60%)
Tham chiếu
24,85
Mở cửa
24,85
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
257.900
KLTB 10 ngày
273.610
Cao nhất 52 tuần
44,60
Thấp nhất 52 tuần
15,50
30/01 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 - HOSE
19/01 BMI: Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ - HOSE
27/12 BMI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
22/12 BMI: Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Báo Công thương
06/12 BMI: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị - HOSE
21/11 BMI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
16/11 BMI: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
31/10 BMI: Thông báo đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 - HOSE
07/10 BMI: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
04/10 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
01/08 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
18/07 BMI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
09/07 BMI: Tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 - Báo Tiền Phong
07/07 Lãi suất có xu hướng tăng, doanh nghiệp nhiều tiền mặt hưởng lợi lớn? - BizLive
03/06 BMI: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
31/05 BMI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
20/05 BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
17/05 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
29/04 BMI: Bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 BMI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  7.300 33,00 0,00%
AIC  2.500 9,90 1,02%
BIC  7.800 26,80 -3,94%
BLI  3.400 12,30 0,82%
BVH  471.600 49,70 -0,50%
MIG  508.400 15,25 -1,93%
PGI  500 26,90 0,00%
PTI  0 40,50 0,00%
VNR  73.400 23,50 2,17%