• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:22:40 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
22,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,65 (-6,85%)
Tham chiếu
24,10
Mở cửa
24,10
Cao nhất
24,10
Thấp nhất
22,45
Khối lượng
475.900
KLTB 10 ngày
640.210
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,45
07/10 BMI: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
04/10 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
01/08 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
18/07 BMI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
09/07 BMI: Tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 - Báo Tiền Phong
07/07 Lãi suất có xu hướng tăng, doanh nghiệp nhiều tiền mặt hưởng lợi lớn? - BizLive
03/06 BMI: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
31/05 BMI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
20/05 BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
17/05 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
29/04 BMI: Bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 BMI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
26/04 BMI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
20/04 BMI: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
09/04 BMI: Động lực từ thoái vốn và tham vọng giành lại vị trí thứ 3 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ - BizLive
07/04 BMI: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
01/04 BMI: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng hơn 30% nhờ kinh doanh cổ phiếu và bảo hiểm - Đầu tư chứng khoán
01/04 BMI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020 - HOSE
16/03 BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
10/03 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  17.300 41,10 -4,64%
AIC  27.500 9,00 -5,26%
BIC  5.200 26,10 -2,25%
BLI  3.100 14,20 4,41%
BVH  1.482.200 48,20 -1,43%
MIG  2.470.600 15,35 -6,97%
PGI  63.600 27,05 -0,37%
PTI  6.000 36,60 -9,85%
VNR  35.100 22,00 -7,95%