• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:40:51 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
40,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,05 (-6,93%)
Tham chiếu
44,00
Mở cửa
44,00
Cao nhất
44,00
Thấp nhất
40,95
Khối lượng
1.247.600
KLTB 10 ngày
612.260
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
5:31 CH BMI: Thông báo giấy phép điều chỉnh số 27 của Bộ Tài chính - HOSE
05/12 SCIC “vỡ kế hoạch” thoái vốn? - Diễn đàn doanh nghiệp
27/10 BVH: Bảo Việt sẽ dành 667 tỷ đồng trả cổ tức - Người đồng hành
25/10 Bộ Tài chính đề nghị SCIC bán vốn BVH, BMI và NTP trước 20/12 - Người đồng hành
25/10 Bộ Tài chính đề nghị SCIC bán vốn BVH, BMI và NTP trước 20/12 - Người đồng hành
21/10 Đón chờ ‘sóng’ thoái vốn cuối năm - Người đồng hành
06/10 BMI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
29/09 BMI: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
13/09 BMI: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của BMI - HOSE
06/09 BMI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
06/09 BMI: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
27/08 BMI: Giải trình biến động KQKD soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
17/08 BMI: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
12/08 BMI: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
09/08 BMI: Thông báo công văn của UBCKNN về nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của BMI - HOSE
28/07 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 BMI: Kiểm toán Nhà nước - Bảo Minh có nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn - VietNam Finance
20/07 BMI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
15/07 BMI: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị công ty - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  77.200 57,10 -5,31%
AIC  11.600 15,30 0,00%
BIC  43.900 28,60 -1,38%
BLI  6.900 18,60 -0,53%
BVH  1.623.800 57,50 -0,52%
MIG  1.479.700 22,50 -6,64%
PGI  53.400 29,90 0,00%
PTI  17.600 42,90 -0,23%
VNR  157.200 30,00 -5,66%