• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 6:01:36 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 17/05/2022
3:05:04 CH
29,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,25 (+4,50%)
Tham chiếu
27,75
Mở cửa
26,60
Cao nhất
29,65
Thấp nhất
26,00
Khối lượng
477.500
KLTB 10 ngày
506.000
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
8:56 SA BMI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
29/04 BMI: Bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 BMI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
26/04 BMI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) - HOSE
20/04 BMI: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
09/04 BMI: Động lực từ thoái vốn và tham vọng giành lại vị trí thứ 3 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ - BizLive
07/04 BMI: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
01/04 BMI: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng hơn 30% nhờ kinh doanh cổ phiếu và bảo hiểm - Đầu tư chứng khoán
01/04 BMI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 kiểm toán so với năm 2020 - HOSE
16/03 BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
10/03 BMI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
10/03 BMI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
02/03 BMI: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
24/01 BMI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
06/12 BMI: Thông báo giấy phép điều chỉnh số 27 của Bộ Tài chính - HOSE
05/12 SCIC “vỡ kế hoạch” thoái vốn? - Diễn đàn doanh nghiệp
27/10 BVH: Bảo Việt sẽ dành 667 tỷ đồng trả cổ tức - Người đồng hành
25/10 Bộ Tài chính đề nghị SCIC bán vốn BVH, BMI và NTP trước 20/12 - Người đồng hành
25/10 Bộ Tài chính đề nghị SCIC bán vốn BVH, BMI và NTP trước 20/12 - Người đồng hành
21/10 Đón chờ ‘sóng’ thoái vốn cuối năm - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  11.400 51,60 4,45%
AIC  15.800 11,40 0,00%
BIC  45.100 27,85 6,91%
BLI  3.600 18,10 4,62%
BVH  1.824.800 51,20 6,89%
MIG  2.328.300 24,90 6,87%
PGI  31.600 27,70 0,73%
PTI  0 67,00 0,00%
VNR  145.000 24,00 8,11%