• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.046,79 +1,69/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.046,79   +1,69/+0,16%  |   HNX-INDEX   205,72   +2,40/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   76,17   0,00/0,00%  |   VN30   1.051,42   +4,82/+0,46%  |   HNX30   364,25   +4,24/+1,18%
26 Tháng Ba 2023 1:11:01 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 24/03/2023
3:05:02 CH
24,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,80%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
25,00
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,65
Khối lượng
123.200
KLTB 10 ngày
77.210
Cao nhất 52 tuần
44,60
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng
Thành viên HĐQT Vũ Anh Tuấn
Thành viên HĐQT Lê Việt Thành
Thành viên HĐQT Bùi Thị Thu Thanh
Thành viên HĐQT Callard Stumpf Céline
Thành viên HĐQT Kwok Wing Tam
Thành viên HĐQT Trần Văn Tá
Trưởng ban kiểm soát Lê Minh Tuyết
Thành viên Ban kiểm soát Yau Chun Hung
Thành viên Ban kiểm soát Nicolas De Nazelle
Thành viên Ban kiểm soát Phan Thị Hồng Phương
Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Lâm
Phó Tổng giám đốc Châu Quang Linh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh
Phó Tổng giám đốc Phạm Minh Tuân
Giám đốc đầu tư Trần Thị Thanh Hương
Kế toán trưởng Sái Văn Hưng
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Minh Phượng