• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.051,81 +1,28/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.051,81   +1,28/+0,12%  |   HNX-INDEX   217,00   +1,63/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   71,60   -0,02/-0,03%  |   VN30   1.065,08   +2,35/+0,22%  |   HNX30   373,43   +6,44/+1,75%
09 Tháng Mười Hai 2022 3:19:44 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 09/12/2022
3:05:04 CH
21,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,63%)
Tham chiếu
20,95
Mở cửa
21,75
Cao nhất
21,75
Thấp nhất
20,65
Khối lượng
155.500
KLTB 10 ngày
270.100
Cao nhất 52 tuần
46,95
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
09/12/2022 18.484.684 37.700 1.800 35.900 789.414 37.691 751.723
08/12/2022 18.521.884 7.800 4.500 3.300 165.840 94.850 70.990
07/12/2022 18.525.384 18.100 900 17.200 378.870 18.840 360.030
06/12/2022 18.531.284 1.000 500 500 21.410 11.230 10.180
05/12/2022 18.527.084 4.800 4.300 500 108.890 99.170 9.720
02/12/2022 18.522.384 28.500 12.200 16.300 620.550 267.980 352.570
01/12/2022 18.537.484 1.100 5.200 -4.100 23.900 113.640 -89.740
30/11/2022 18.511.884 1.200 9.500 -8.300 25.640 203.590 -177.950
29/11/2022 18.506.084 700 13.400 -12.700 15.000 280.900 -265.900
28/11/2022 18.506.784 5.500 26.700 -21.200 115.190 551.810 -436.620
25/11/2022 18.495.200 6.900 7.000 -100 132.140 137.250 -5.110
24/11/2022 18.472.045 6.600 0 6.600 123.900 0 123.900
23/11/2022 18.426.945 11.400 17.084 -5.684 218.100 326.180 -108.080
22/11/2022 18.398.937 5.500 30.055 -24.555 107.420 584.920 -477.500
21/11/2022 18.373.437 2.400 51.700 -49.300 44.400 973.740 -929.340
18/11/2022 18.332.737 25.300 39.408 -14.108 451.110 705.670 -254.560
17/11/2022 18.353.377 25.300 30.600 -5.300 453.520 551.930 -98.410
16/11/2022 18.378.077 74.000 42.100 31.900 1.163.710 738.050 425.660
15/11/2022 18.444.177 18.300 4.660 13.640 305.950 78.360 227.590
14/11/2022 18.457.841 48.200 600 47.600 813.860 10.200 803.660