• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 7:45:52 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
35,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,71%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,70
Thấp nhất
34,75
Khối lượng
438.500
KLTB 10 ngày
572.630
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/01/2022 20.172.143 166.300 11.100 155.200 5.851.180 389.390 5.461.790
27/01/2022 20.334.545 1.500 100 1.400 53.640 3.610 50.030
26/01/2022 20.328.945 7.200 107.000 -99.800 246.270 3.698.510 -3.452.240
25/01/2022 20.225.545 392.900 3.900 389.000 13.034.490 130.170 12.904.320
24/01/2022 20.589.345 36.700 7.100 29.600 1.338.970 255.650 1.083.320
21/01/2022 20.622.765 18.400 110.600 -92.200 713.820 4.261.330 -3.547.510
20/01/2022 20.634.965 2.300 29.100 -26.800 89.630 1.132.010 -1.042.380
19/01/2022 20.622.465 7.000 3.400 3.600 274.400 135.600 138.800
18/01/2022 20.621.765 23.700 6.200 17.500 931.300 247.100 684.200
17/01/2022 20.615.665 2.600 14.800 -12.200 106.560 605.730 -499.170
14/01/2022 20.539.265 37.800 7.700 30.100 1.547.560 320.020 1.227.540
13/01/2022 20.510.555 4.400 29.800 -25.400 177.120 1.197.680 -1.020.560
12/01/2022 20.391.355 30.900 79.000 -48.100 1.235.070 3.123.250 -1.888.180
11/01/2022 20.387.655 14.000 66.500 -52.500 562.680 2.680.160 -2.117.480
10/01/2022 20.329.655 21.700 123.600 -101.900 887.321 5.054.051 -4.166.730
07/01/2022 20.273.135 0 34.600 -34.600 0 1.460.550 -1.460.550
06/01/2022 20.200.035 15.700 72.000 -56.300 669.910 3.069.770 -2.399.860
05/01/2022 20.200.315 201.800 78.300 123.500 8.654.710 3.357.120 5.297.590
04/01/2022 20.385.016 10.600 73.100 -62.500 459.600 3.160.680 -2.701.080
31/12/2021 20.344.636 0 15.500 -15.500 0 674.660 -674.660