• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 5:07:16 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,04%)
Tham chiếu
29,40
Mở cửa
29,35
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
28,30
Khối lượng
244.400
KLTB 10 ngày
256.390
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/07/2022 18.719.319 3.800 3.500 300 109.680 100.980 8.700
30/06/2022 18.721.019 1.800 10.400 -8.600 53.140 307.940 -254.800
29/06/2022 18.720.219 800 9.700 -8.900 23.630 289.050 -265.420
28/06/2022 18.719.019 5.200 2.100 3.100 156.250 63.930 92.320
27/06/2022 18.722.519 7.300 2.600 4.700 218.200 78.490 139.710
24/06/2022 18.728.519 10.200 2.000 8.200 302.740 59.900 242.840
23/06/2022 18.737.919 2.400 1.700 700 69.380 48.900 20.480
22/06/2022 18.737.119 200.000 1.300 198.700 5.779.450 37.640 5.741.810
21/06/2022 18.913.819 3.300 800 2.500 91.900 23.040 68.860
20/06/2022 18.914.719 5.700 3.200 2.500 166.720 97.360 69.360
17/06/2022 18.915.419 203.300 23.300 180.000 6.083.260 697.790 5.385.470
16/06/2022 19.114.019 0 2.400 -2.400 0 73.290 -73.290
15/06/2022 19.114.019 4.300 5.000 -700 128.650 152.500 -23.850
14/06/2022 19.115.619 219.500 4.700 214.800 6.622.780 143.330 6.479.450
13/06/2022 19.296.819 4.700 0 4.700 141.790 0 141.790
10/06/2022 19.273.619 200.800 2.700 198.100 6.565.450 88.960 6.476.490
09/06/2022 19.354.019 19.300 38.300 -19.000 631.040 1.248.870 -617.830
08/06/2022 19.308.617 700 27.900 -27.200 23.430 935.560 -912.130
07/06/2022 19.286.117 372.700 120.400 252.300 11.711.550 3.778.090 7.933.460
06/06/2022 19.614.717 305.400 64.700 240.700 9.545.450 2.043.580 7.501.870