• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.059,44 +3,11/+0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.059,44   +3,11/+0,29%  |   HNX-INDEX   205,95   +0,36/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   76,49   -0,24/-0,31%  |   VN30   1.067,24   +5,79/+0,55%  |   HNX30   368,04   +1,92/+0,52%
31 Tháng Ba 2023 7:53:20 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
3:05:02 CH
25,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,60%)
Tham chiếu
24,85
Mở cửa
24,95
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,35
Khối lượng
221.900
KLTB 10 ngày
83.310
Cao nhất 52 tuần
44,50
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/03/2023 +0,15/+0,60% 24,95 25,00 24,35 25,00 24,68 25,00 221.900
29/03/2023 0,00 / 0,00% 24,90 24,95 24,50 24,85 24,71 24,85 16.800
28/03/2023 +0,15/+0,61% 24,80 25,00 24,70 24,85 24,81 24,85 59.200
27/03/2023 0,00 / 0,00% 24,95 24,95 24,30 24,70 24,76 24,70 128.400
24/03/2023 -0,20/-0,80% 25,00 25,00 24,65 24,70 24,80 24,70 123.200
23/03/2023 -0,20/-0,80% 25,10 25,10 24,70 24,90 24,84 24,90 27.800
22/03/2023 +0,20/+0,80% 25,00 25,25 25,00 25,10 25,07 25,10 46.200
21/03/2023 +0,20/+0,81% 24,70 25,00 24,60 24,90 24,72 24,90 22.300
20/03/2023 -0,70/-2,76% 25,20 25,40 24,70 24,70 24,93 24,70 94.000
17/03/2023 +0,20/+0,79% 25,40 25,65 25,20 25,40 25,39 25,40 93.300
16/03/2023 -0,70/-2,70% 25,50 25,90 25,20 25,20 25,40 25,20 34.100
15/03/2023 +0,80/+3,19% 25,50 25,90 25,25 25,90 25,59 25,90 100.200
14/03/2023 -1,25/-4,74% 26,30 26,30 25,10 25,10 25,49 25,10 150.200
13/03/2023 -0,05/-0,19% 26,30 26,40 25,90 26,35 26,10 26,35 80.800
10/03/2023 -0,60/-2,22% 26,90 27,00 26,35 26,40 26,51 26,40 18.700
09/03/2023 +0,60/+2,27% 26,55 27,15 25,90 27,00 26,79 27,00 271.000
08/03/2023 -0,15/-0,56% 26,50 26,60 26,00 26,40 26,28 26,40 29.300
07/03/2023 +0,75/+2,91% 25,55 26,55 25,55 26,55 26,37 26,55 255.900
06/03/2023 -0,10/-0,39% 25,55 26,35 25,55 25,80 25,62 25,80 74.400
03/03/2023 -0,40/-1,52% 25,80 26,80 25,80 25,90 26,03 25,90 135.800