• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:16:01 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
30,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,33%)
Tham chiếu
30,50
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,65
Thấp nhất
29,90
Khối lượng
278.600
KLTB 10 ngày
306.970
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2022 -0,10/-0,33% 30,00 30,65 29,90 30,40 30,19 30,40 278.600
27/06/2022 +1,00/+3,39% 29,50 30,50 29,50 30,50 29,88 30,50 163.000
24/06/2022 +0,10/+0,34% 29,90 30,00 29,20 29,50 29,77 29,50 244.600
23/06/2022 +0,25/+0,86% 28,00 29,40 28,00 29,40 28,97 29,40 161.900
22/06/2022 +0,15/+0,52% 28,95 29,40 28,60 29,15 28,91 29,15 360.600
21/06/2022 0,00 / 0,00% 29,00 29,50 27,00 29,00 28,65 29,00 239.200
20/06/2022 -1,80/-5,84% 30,45 31,50 29,00 29,00 29,99 29,00 446.600
17/06/2022 -0,05/-0,16% 29,85 30,80 29,30 30,80 29,91 30,80 458.400
16/06/2022 +0,55/+1,82% 30,50 31,30 30,30 30,85 30,76 30,85 290.800
15/06/2022 -0,50/-1,62% 30,90 30,90 29,00 30,30 29,89 30,30 426.000
14/06/2022 +0,95/+3,18% 29,15 30,80 29,15 30,80 30,07 30,80 468.300
13/06/2022 -2,20/-6,86% 30,10 31,75 29,85 29,85 30,36 29,85 904.100
10/06/2022 -0,65/-1,99% 32,00 33,45 31,95 32,05 32,66 32,05 716.400
09/06/2022 0,00 / 0,00% 32,70 33,40 32,20 32,70 32,58 32,70 435.700
08/06/2022 -0,55/-1,65% 34,55 34,55 32,70 32,70 33,43 32,70 551.800
07/06/2022 +2,15/+6,91% 30,90 33,25 30,75 33,25 31,94 33,25 1.236.400
06/06/2022 +0,60/+1,97% 30,40 32,50 29,80 31,10 31,41 31,10 834.700
03/06/2022 -0,10/-0,33% 29,80 30,60 29,80 30,50 30,27 30,50 141.800
02/06/2022 +0,20/+0,66% 30,35 31,40 29,55 30,60 30,59 30,60 908.600
01/06/2022 -0,30/-0,98% 30,00 30,40 29,80 30,40 30,00 30,40 227.500