• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.056,33 +2,04/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.056,33   +2,04/+0,19%  |   HNX-INDEX   205,59   -0,17/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   76,73   +1,15/+1,52%  |   VN30   1.061,45   +2,63/+0,25%  |   HNX30   366,12   +1,46/+0,40%
29 Tháng Ba 2023 11:37:54 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 29/03/2023
3:05:02 CH
24,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
24,85
Mở cửa
24,90
Cao nhất
24,95
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
16.800
KLTB 10 ngày
64.530
Cao nhất 52 tuần
44,50
Thấp nhất 52 tuần
15,50
BMI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/12/2022 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 0 Biểu đồ
24/11/2022 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 4.909.000 Biểu đồ
27/05/2022 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 91.000 Biểu đồ
29/04/2022 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
28/05/2020 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Bán 36.530 Biểu đồ
15/05/2020 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký bán 36.530 Biểu đồ
26/02/2020 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 36.530 Biểu đồ
20/02/2020 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
27/11/2019 Công đoàn Cơ sở văn phòng Tổng CTCP Bảo Minh --- Bán 377.820 Biểu đồ
29/10/2019 Công đoàn Cơ sở văn phòng Tổng CTCP Bảo Minh --- Đăng ký bán 377.821 Biểu đồ
24/07/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 0 Biểu đồ
26/06/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
16/04/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Bán 702.520 Biểu đồ
19/03/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký bán 702.520 Biểu đồ
12/03/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 0 Biểu đồ
21/02/2019 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 297.480 Biểu đồ
14/12/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 202.520 Biểu đồ
16/11/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
31/10/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Mua 500.000 Biểu đồ
18/10/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ