• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:59:38 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
38,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,06%)
Tham chiếu
38,80
Mở cửa
39,50
Cao nhất
39,50
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
516.300
KLTB 10 ngày
539.110
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 04/05/2020
21,60 -1,00/-4,42%
Mở cửa 22,60
Cao nhất 22,75
Thấp nhất 21,05
Khối lượng 374.420
Giá điều chỉnh 15,91
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/05/2020 -1,00 / -4,42% 22,60 22,75 21,05 21,60 22,17 15,91 374.420
29/04/2020 +1,35 / +6,35% 21,25 22,70 21,00 22,60 22,49 16,64 916.410
28/04/2020 +0,05 / +0,24% 21,40 21,45 21,00 21,25 21,16 15,65 207.430
27/04/2020 +0,70 / +3,41% 21,00 21,50 20,55 21,20 21,17 15,61 354.950
24/04/2020 +0,30 / +1,49% 20,10 20,75 19,80 20,50 20,16 15,10 158.770
23/04/2020 -0,80 / -3,81% 21,00 21,60 20,20 20,20 20,91 14,87 315.640
22/04/2020 +0,50 / +2,44% 19,30 21,00 19,25 21,00 20,08 15,46 323.660
21/04/2020 -1,50 / -6,82% 21,00 21,20 20,50 20,50 20,64 15,10 696.960
20/04/2020 +1,00 / +4,76% 22,00 22,45 21,50 22,00 22,18 16,20 995.720
17/04/2020 +1,35 / +6,87% 19,65 21,00 19,65 21,00 20,65 15,46 643.650
16/04/2020 +1,25 / +6,79% 18,20 19,65 17,90 19,65 19,18 14,47 754.820
15/04/2020 0,00 / 0,00% 19,00 19,00 18,05 18,40 18,58 13,55 384.780
14/04/2020 +1,20 / +6,98% 18,40 18,40 18,00 18,40 18,40 13,55 784.090
13/04/2020 +1,10 / +6,83% 16,70 17,20 16,65 17,20 17,13 12,67 360.770
10/04/2020 -0,30 / -1,83% 16,30 16,45 16,05 16,10 16,23 11,86 353.710
09/04/2020 -0,10 / -0,61% 16,30 16,85 16,15 16,40 16,41 12,08 542.650
08/04/2020 -0,45 / -2,65% 16,25 16,60 16,20 16,50 16,36 12,15 279.540
07/04/2020 +0,40 / +2,42% 16,80 17,05 16,20 16,95 16,86 12,48 260.870
06/04/2020 +1,05 / +6,77% 15,55 16,55 15,55 16,55 16,28 12,19 297.050
03/04/2020 +0,35 / +2,31% 15,10 15,60 15,10 15,50 15,43 11,41 53.030
01/04/2020 -0,05 / -0,33% 15,25 15,70 15,00 15,15 15,18 11,16 204.260
31/03/2020 -0,25 / -1,62% 15,45 15,45 14,70 15,20 14,99 11,19 131.380
30/03/2020 -0,25 / -1,59% 15,50 15,50 14,90 15,45 15,19 11,38 172.580
27/03/2020 +0,85 / +5,72% 14,80 15,75 14,60 15,70 15,16 11,56 115.630
26/03/2020 -0,15 / -1,00% 15,00 15,10 14,75 14,85 14,93 10,93 112.920
25/03/2020 +0,25 / +1,69% 14,80 15,15 14,50 15,00 14,75 11,05 414.350
24/03/2020 -1,10 / -6,94% 14,75 15,85 14,75 14,75 14,88 10,86 306.130
23/03/2020 -1,15 / -6,76% 16,00 16,00 15,85 15,85 15,86 11,67 123.220
20/03/2020 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 16,00 17,00 16,18 12,52 120.250
19/03/2020 -0,60 / -3,41% 16,80 17,00 16,40 17,00 16,61 12,52 152.190