• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.255,80 +22,42/+1,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.255,80   +22,42/+1,82%  |   HNX-INDEX   312,26   +6,30/+2,06%  |   UPCOM-INDEX   93,47   +0,35/+0,38%  |   VN30   1.297,33   +24,62/+1,93%  |   HNX30   563,85   +18,04/+3,31%
25 Tháng Năm 2022 1:13:31 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
1:05:01 CH
31,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+2,26%)
Tham chiếu
31,00
Mở cửa
30,80
Cao nhất
31,70
Thấp nhất
30,75
Khối lượng
230.700
KLTB 10 ngày
386.690
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 04/08/2015
20,50 -0,10/-0,49%
Mở cửa 20,60
Cao nhất 20,90
Thấp nhất 20,40
Khối lượng 61.810
Giá điều chỉnh 10,69
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/08/2015 -0,10 / -0,49% 20,60 20,90 20,40 20,50 20,51 10,69 61.810
03/08/2015 -1,50 / -6,79% 20,80 21,50 20,60 20,60 20,72 10,74 191.320
31/07/2015 -0,80 / -3,49% 23,00 23,00 22,10 22,10 22,58 11,52 82.140
30/07/2015 +0,40 / +1,78% 23,00 23,00 22,20 22,90 22,84 11,94 108.070
29/07/2015 -0,40 / -1,75% 22,80 23,80 22,20 22,50 22,91 11,73 74.680
28/07/2015 +0,30 / +1,33% 22,60 23,00 22,40 22,90 22,69 11,94 231.210
27/07/2015 -0,60 / -2,59% 22,30 23,80 22,30 22,60 22,78 11,78 223.540
24/07/2015 -0,80 / -3,33% 24,00 24,00 23,20 23,20 23,48 12,10 130.950
23/07/2015 0,00 / 0,00% 24,30 25,20 24,00 24,00 24,56 12,51 232.490
22/07/2015 +0,30 / +1,27% 22,10 24,00 22,10 24,00 22,28 12,51 550.150
21/07/2015 -1,70 / -6,69% 24,90 25,10 23,70 23,70 24,13 12,36 205.540
20/07/2015 -0,70 / -2,68% 24,90 26,50 24,80 25,40 25,40 13,24 340.130
17/07/2015 +1,60 / +6,53% 24,50 26,10 24,50 26,10 25,40 13,61 463.770
16/07/2015 +1,60 / +6,99% 23,00 24,50 22,80 24,50 24,26 12,78 699.300
15/07/2015 +1,20 / +5,53% 23,20 23,20 22,60 22,90 23,16 11,94 859.120
14/07/2015 +1,40 / +6,90% 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 11,32 46.610
13/07/2015 +1,30 / +6,84% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 10,59 38.350
10/07/2015 +1,20 / +6,74% 18,00 19,00 18,00 19,00 18,66 9,91 66.740
09/07/2015 -0,90 / -4,81% 17,80 18,70 17,80 17,80 18,00 9,28 82.990
08/07/2015 -0,30 / -1,58% 18,60 19,90 18,00 18,70 18,98 9,75 144.560
07/07/2015 +1,20 / +6,74% 18,00 19,00 18,00 19,00 18,94 9,91 385.910
06/07/2015 +0,80 / +4,71% 17,00 18,10 17,00 17,80 17,63 9,28 75.740
03/07/2015 +0,20 / +1,19% 16,60 17,00 16,60 17,00 16,93 8,86 12.880
02/07/2015 +0,30 / +1,82% 16,40 16,80 16,30 16,80 16,58 8,76 5.710
01/07/2015 -0,30 / -1,79% 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 8,60 1.100
30/06/2015 +0,10 / +0,60% 16,70 16,80 16,70 16,80 16,73 8,76 31.500
29/06/2015 0,00 / 0,00% 16,50 16,70 16,50 16,70 16,60 8,71 9.050
26/06/2015 -0,30 / -1,76% 16,80 16,80 16,50 16,70 16,59 8,71 13.380
25/06/2015 +0,50 / +3,03% 16,10 17,00 16,10 17,00 16,44 8,86 6.510
24/06/2015 0,00 / 0,00% 16,50 16,60 16,50 16,50 16,54 8,60 13.000