• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:21:33 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,04%)
Tham chiếu
29,40
Mở cửa
29,35
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
28,30
Khối lượng
244.400
KLTB 10 ngày
256.390
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 06/03/2020
22,70 +0,20/+0,89%
Mở cửa 22,00
Cao nhất 22,80
Thấp nhất 21,85
Khối lượng 79.020
Giá điều chỉnh 15,95
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/03/2020 +0,20 / +0,89% 22,00 22,80 21,85 22,70 22,27 15,95 79.020
05/03/2020 +0,55 / +2,51% 21,85 22,50 21,80 22,50 22,02 15,81 99.110
04/03/2020 -0,20 / -0,90% 21,90 21,95 21,70 21,95 21,83 15,42 33.720
03/03/2020 -0,15 / -0,67% 22,30 22,50 21,80 22,15 21,98 15,56 53.060
02/03/2020 +0,10 / +0,45% 22,20 22,35 21,80 22,30 22,04 15,67 40.200
28/02/2020 -0,50 / -2,20% 21,80 22,65 21,20 22,20 21,97 15,60 93.220
27/02/2020 +0,40 / +1,79% 22,80 22,80 22,20 22,70 22,46 15,95 23.780
26/02/2020 0,00 / 0,00% 22,00 22,75 22,00 22,30 22,21 15,67 70.090
25/02/2020 -0,35 / -1,55% 21,50 22,30 21,50 22,30 22,11 15,67 81.410
24/02/2020 -1,00 / -4,23% 23,10 23,20 22,20 22,65 22,72 15,92 76.310
21/02/2020 -0,15 / -0,63% 23,60 23,70 23,40 23,65 23,54 16,62 70.130
20/02/2020 0,00 / 0,00% 24,00 24,00 23,65 23,80 23,77 16,72 26.920
19/02/2020 0,00 / 0,00% 23,75 23,80 23,60 23,80 23,69 16,72 75.000
18/02/2020 +0,55 / +2,37% 23,60 24,00 23,50 23,80 23,82 16,72 146.120
17/02/2020 -0,30 / -1,27% 23,50 23,50 23,00 23,25 23,16 16,34 53.620
14/02/2020 -0,25 / -1,05% 23,35 23,75 22,85 23,55 23,15 16,55 118.820
13/02/2020 -0,10 / -0,42% 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 16,72 2.710
12/02/2020 -0,20 / -0,83% 24,10 24,10 23,65 23,90 23,81 16,79 44.090
11/02/2020 -0,20 / -0,82% 24,00 24,10 23,80 24,10 23,99 16,93 56.160
10/02/2020 +0,30 / +1,25% 24,00 24,30 23,90 24,30 24,08 17,07 17.360
07/02/2020 +0,10 / +0,42% 23,00 24,00 23,00 24,00 23,79 16,86 65.150
06/02/2020 -0,70 / -2,85% 24,85 24,85 23,90 23,90 24,14 16,79 141.020
05/02/2020 -0,10 / -0,40% 24,35 24,60 24,25 24,60 24,41 17,29 78.210
04/02/2020 -0,15 / -0,60% 24,80 24,80 24,30 24,70 24,39 17,36 27.840
03/02/2020 -0,45 / -1,78% 24,40 25,00 24,25 24,85 24,58 17,46 39.790
31/01/2020 +0,40 / +1,61% 25,45 25,45 24,35 25,30 25,04 17,78 39.050
30/01/2020 -1,10 / -4,23% 25,30 25,30 24,50 24,90 24,84 17,50 53.870
22/01/2020 +0,60 / +2,36% 25,00 26,00 24,95 26,00 25,48 18,27 41.480
21/01/2020 -0,10 / -0,39% 24,95 25,40 24,95 25,40 25,12 17,85 10.430
20/01/2020 -0,20 / -0,78% 25,45 25,50 24,90 25,50 25,47 17,92 11.700