• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 3:24:35 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,04%)
Tham chiếu
29,40
Mở cửa
29,35
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
28,30
Khối lượng
244.400
KLTB 10 ngày
256.390
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 06/07/2015
17,80 +0,80/+4,71%
Mở cửa 17,00
Cao nhất 18,10
Thấp nhất 17,00
Khối lượng 75.740
Giá điều chỉnh 8,86
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/07/2015 +0,80 / +4,71% 17,00 18,10 17,00 17,80 17,63 8,86 75.740
03/07/2015 +0,20 / +1,19% 16,60 17,00 16,60 17,00 16,93 8,46 12.880
02/07/2015 +0,30 / +1,82% 16,40 16,80 16,30 16,80 16,58 8,36 5.710
01/07/2015 -0,30 / -1,79% 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 8,21 1.100
30/06/2015 +0,10 / +0,60% 16,70 16,80 16,70 16,80 16,73 8,36 31.500
29/06/2015 0,00 / 0,00% 16,50 16,70 16,50 16,70 16,60 8,31 9.050
26/06/2015 -0,30 / -1,76% 16,80 16,80 16,50 16,70 16,59 8,31 13.380
25/06/2015 +0,50 / +3,03% 16,10 17,00 16,10 17,00 16,44 8,46 6.510
24/06/2015 0,00 / 0,00% 16,50 16,60 16,50 16,50 16,54 8,21 13.000
23/06/2015 +0,20 / +1,23% 16,30 16,50 16,30 16,50 16,40 8,21 520
22/06/2015 -0,40 / -2,40% 16,70 16,70 16,30 16,30 16,50 8,11 5.710
19/06/2015 +0,20 / +1,21% 16,80 16,80 16,70 16,70 16,70 8,31 20
18/06/2015 -0,30 / -1,79% 16,40 16,80 16,40 16,50 16,47 8,21 10.200
17/06/2015 0,00 / 0,00% 16,60 16,80 16,60 16,80 16,77 8,36 20.040
16/06/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 16,20 16,80 16,25 8,36 3.630
15/06/2015 +0,10 / +0,60% 16,70 16,80 16,10 16,80 16,80 8,36 11.370
12/06/2015 +0,10 / +0,60% 17,00 17,00 16,50 16,70 16,62 8,31 21.130
11/06/2015 +0,20 / +1,22% 16,40 16,60 16,40 16,60 16,44 8,26 15.940
10/06/2015 -0,10 / -0,61% 16,50 16,50 16,00 16,40 16,34 8,16 7.220
09/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,60 16,60 16,50 16,50 16,56 8,21 3.200
08/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,70 16,80 16,60 16,60 16,67 8,26 23.040
05/06/2015 0,00 / 0,00% 16,70 16,70 15,60 16,70 16,08 8,31 11.890
04/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,80 16,80 16,50 16,70 16,60 8,31 9.460
03/06/2015 -0,20 / -1,18% 16,50 17,20 16,50 16,80 16,99 8,36 18.420
02/06/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 8,46 30
01/06/2015 0,00 / 0,00% 17,40 17,40 17,00 17,00 17,21 8,46 10.690
29/05/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 8,46 1.040
28/05/2015 -0,10 / -0,58% 17,10 17,10 17,00 17,00 17,03 8,46 24.920
27/05/2015 -0,40 / -2,29% 17,00 17,40 16,70 17,10 16,90 8,51 14.650
26/05/2015 +0,30 / +1,74% 17,20 17,50 17,20 17,50 17,32 8,21 27.360