• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.120,28 +2,18/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.120,28   +2,18/+0,19%  |   HNX-INDEX   228,24   +1,56/+0,69%  |   UPCOM-INDEX   87,08   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.132,32   +1,43/+0,13%  |   HNX30   474,52   +7,61/+1,63%
04 Tháng Mười 2023 11:07:13 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 04/10/2023
11:05:02 SA
25,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,15%)
Tham chiếu
26,00
Mở cửa
25,90
Cao nhất
25,90
Thấp nhất
25,70
Khối lượng
3.400
KLTB 10 ngày
103.420
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Giá đóng cửa ngày 07/09/2022
30,00 -1,20/-3,85%
Mở cửa 31,50
Cao nhất 31,60
Thấp nhất 30,00
Khối lượng 561.900
Giá điều chỉnh 29,40
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/09/2022 -1,20 / -3,85% 31,50 31,60 30,00 30,00 31,06 29,40 561.900
06/09/2022 +0,75 / +2,46% 30,50 31,50 30,50 31,20 30,92 30,57 652.300
05/09/2022 +0,05 / +0,16% 30,50 30,80 30,45 30,45 30,66 29,84 281.800
31/08/2022 +0,60 / +2,01% 29,50 30,60 29,25 30,40 30,28 29,79 610.800
30/08/2022 +0,30 / +1,02% 29,50 30,45 29,10 29,80 29,90 29,20 402.600
29/08/2022 -0,60 / -1,99% 29,70 29,85 28,60 29,50 29,16 28,91 378.100
26/08/2022 -0,70 / -2,27% 31,10 31,10 30,10 30,10 30,57 29,49 195.000
25/08/2022 +0,80 / +2,67% 30,05 31,20 30,05 30,80 30,74 30,18 642.000
24/08/2022 +0,60 / +2,04% 29,55 30,10 29,40 30,00 29,79 29,40 557.500
23/08/2022 -0,10 / -0,34% 29,30 29,50 29,00 29,40 29,33 28,81 155.800
22/08/2022 +0,05 / +0,17% 29,15 29,70 29,00 29,50 29,43 28,91 403.800
19/08/2022 -0,35 / -1,17% 29,70 29,70 29,05 29,45 29,34 28,86 248.300
18/08/2022 -0,15 / -0,50% 29,55 29,85 29,20 29,80 29,43 29,20 199.600
17/08/2022 -0,55 / -1,80% 30,40 30,40 29,70 29,95 29,92 29,35 206.600
16/08/2022 +0,80 / +2,69% 29,70 30,50 29,45 30,50 29,84 29,89 376.200
15/08/2022 0,00 / 0,00% 29,50 29,90 29,10 29,70 29,68 29,10 306.100
12/08/2022 0,00 / 0,00% 29,30 29,70 29,00 29,70 29,25 29,10 223.300
11/08/2022 -0,05 / -0,17% 29,80 30,00 29,10 29,70 29,58 29,10 445.900
10/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,65 30,20 29,65 29,75 29,93 29,15 367.800
09/08/2022 +0,40 / +1,37% 29,40 29,80 29,10 29,65 29,61 29,05 453.300
08/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,15 29,50 28,95 29,25 29,23 28,66 233.500
05/08/2022 +0,05 / +0,17% 29,35 29,40 28,80 29,15 29,01 28,56 151.400
04/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,30 29,50 29,10 29,10 29,31 28,51 409.900
03/08/2022 +0,80 / +2,84% 28,20 29,00 28,15 29,00 28,67 28,42 383.800
02/08/2022 +0,05 / +0,18% 28,35 28,40 28,15 28,20 28,25 27,63 198.300
01/08/2022 +0,05 / +0,18% 28,10 28,50 27,25 28,15 28,05 27,58 236.400
29/07/2022 -0,10 / -0,35% 28,15 28,35 27,95 28,10 28,12 27,53 198.000
28/07/2022 -0,10 / -0,35% 28,30 28,30 27,80 28,20 28,07 27,63 223.800
27/07/2022 +0,60 / +2,17% 27,10 28,30 27,10 28,30 27,79 27,73 119.700
26/07/2022 -0,25 / -0,89% 27,65 27,95 27,05 27,70 27,33 27,14 281.800