• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:11:27 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
38,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,06%)
Tham chiếu
38,80
Mở cửa
39,50
Cao nhất
39,50
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
516.300
KLTB 10 ngày
539.110
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 09/10/2018
23,30 0,00/0,00%
Mở cửa 23,60
Cao nhất 23,60
Thấp nhất 23,25
Khối lượng 49.870
Giá điều chỉnh 16,35
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
09/10/2018 0,00 / 0,00% 23,60 23,60 23,25 23,30 23,34 16,35 49.870
08/10/2018 -0,05 / -0,21% 23,35 23,50 23,10 23,30 23,34 16,35 78.450
05/10/2018 -0,30 / -1,27% 23,65 23,70 23,30 23,35 23,53 16,38 91.770
04/10/2018 +0,25 / +1,07% 23,80 23,80 23,30 23,65 23,53 16,60 140.130
03/10/2018 0,00 / 0,00% 23,20 23,65 23,20 23,40 23,43 16,42 121.900
02/10/2018 -0,10 / -0,43% 23,35 23,75 23,20 23,40 23,47 16,42 225.150
01/10/2018 -0,90 / -3,69% 24,40 24,45 23,10 23,50 23,83 16,49 185.880
28/09/2018 +0,50 / +2,09% 24,00 24,70 24,00 24,40 24,48 17,12 342.950
27/09/2018 +0,90 / +3,91% 22,85 23,90 22,70 23,90 23,02 16,77 285.410
26/09/2018 -0,40 / -1,71% 23,00 23,50 22,80 23,00 23,19 16,14 237.070
25/09/2018 -0,50 / -2,09% 23,70 23,85 23,30 23,40 23,48 16,42 215.430
24/09/2018 -0,15 / -0,62% 24,05 24,20 23,70 23,90 23,90 16,77 135.010
21/09/2018 +0,35 / +1,48% 23,70 24,80 23,65 24,05 24,11 16,88 356.960
20/09/2018 -0,10 / -0,42% 23,60 24,00 23,35 23,70 23,61 16,63 219.270
19/09/2018 -0,30 / -1,24% 24,00 24,20 23,50 23,80 23,77 16,70 299.200
18/09/2018 +0,25 / +1,05% 23,85 24,10 23,25 24,10 23,73 16,91 343.770
17/09/2018 +1,55 / +6,95% 22,30 23,85 22,00 23,85 23,14 16,74 480.940
14/09/2018 -0,20 / -0,89% 22,50 22,50 22,10 22,30 22,25 15,65 361.010
13/09/2018 +0,85 / +3,93% 21,65 22,75 21,65 22,50 22,34 15,79 804.690
12/09/2018 +0,45 / +2,12% 21,20 22,00 21,20 21,65 21,71 15,19 413.190
11/09/2018 +0,30 / +1,44% 20,90 21,90 20,75 21,20 20,98 14,88 475.760
10/09/2018 +0,70 / +3,47% 20,30 21,40 20,30 20,90 21,00 14,67 229.010
07/09/2018 +0,20 / +1,00% 20,00 20,30 19,80 20,20 20,01 14,17 95.060
06/09/2018 +0,15 / +0,76% 19,85 20,25 19,55 20,00 19,94 14,03 68.440
05/09/2018 -0,05 / -0,25% 19,90 20,20 19,85 19,85 19,92 13,93 100.840
04/09/2018 -0,20 / -1,00% 20,65 20,65 19,80 19,90 19,91 13,96 83.060
31/08/2018 -0,30 / -1,47% 20,10 20,70 20,05 20,10 20,24 14,10 90.070
30/08/2018 +0,05 / +0,25% 20,30 20,40 19,85 20,40 20,01 14,31 318.440
29/08/2018 -0,50 / -2,40% 20,95 20,95 20,30 20,35 20,53 14,28 143.730
28/08/2018 -0,15 / -0,71% 21,00 21,95 20,10 20,85 20,88 14,63 249.990