• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:44:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   411,27   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   108,73   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,57   0,00/0,00%  |   HNX30   728,03   0,00/0,00%
28 Tháng Giêng 2022 8:46:39 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
8:44:59 SA
35,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,25
Cao nhất
35,25
Thấp nhất
35,25
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
528.780
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 11/03/2019
21,40 -0,10/-0,47%
Mở cửa 21,40
Cao nhất 21,40
Thấp nhất 20,00
Khối lượng 49.060
Giá điều chỉnh 15,02
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
11/03/2019 -0,10 / -0,47% 21,40 21,40 20,00 21,40 20,99 15,02 49.060
08/03/2019 -0,40 / -1,83% 21,80 21,80 21,45 21,50 21,58 15,09 62.590
07/03/2019 +0,10 / +0,46% 21,80 22,00 21,75 21,90 21,90 15,37 49.920
06/03/2019 0,00 / 0,00% 21,80 21,80 21,50 21,80 21,60 15,30 64.550
05/03/2019 -0,20 / -0,91% 22,00 22,00 21,60 21,80 21,66 15,30 32.230
04/03/2019 -0,10 / -0,45% 22,10 22,20 21,70 22,00 21,95 15,44 72.650
01/03/2019 +0,70 / +3,27% 21,20 22,10 21,20 22,10 21,77 15,51 60.530
28/02/2019 0,00 / 0,00% 21,40 21,40 21,05 21,40 21,15 15,02 34.370
27/02/2019 0,00 / 0,00% 21,40 21,70 21,00 21,40 21,31 15,02 71.040
26/02/2019 -0,70 / -3,17% 21,80 22,10 21,20 21,40 21,50 15,02 77.860
25/02/2019 -0,10 / -0,45% 22,20 22,20 21,80 22,10 22,01 15,51 69.480
22/02/2019 -0,20 / -0,89% 22,40 22,40 21,90 22,20 22,16 15,58 62.310
21/02/2019 +0,40 / +1,82% 22,00 22,40 21,80 22,40 22,26 15,72 82.470
20/02/2019 +0,20 / +0,92% 22,00 22,00 21,70 22,00 21,86 15,44 82.930
19/02/2019 +0,40 / +1,87% 21,50 22,00 21,30 21,80 21,71 15,30 179.480
18/02/2019 +0,60 / +2,88% 20,85 21,40 20,70 21,40 20,90 15,02 84.440
15/02/2019 +0,10 / +0,48% 20,70 20,95 20,65 20,80 20,74 14,60 42.480
14/02/2019 -0,10 / -0,48% 20,35 20,95 20,35 20,70 20,55 14,53 53.920
13/02/2019 +0,70 / +3,48% 20,50 21,00 20,15 20,80 20,62 14,60 94.110
12/02/2019 -0,60 / -2,90% 20,70 20,70 20,05 20,10 20,31 14,10 35.350
11/02/2019 +0,35 / +1,72% 20,40 20,70 20,30 20,70 20,38 14,53 48.670
01/02/2019 +0,30 / +1,50% 19,90 20,35 19,70 20,35 19,92 14,28 25.600
31/01/2019 0,00 / 0,00% 19,80 20,50 19,80 20,05 20,00 14,07 1.700
30/01/2019 +0,05 / +0,25% 19,80 20,20 19,80 20,05 19,95 14,07 31.580
29/01/2019 -0,50 / -2,44% 20,50 20,50 20,00 20,00 20,03 14,03 6.840
28/01/2019 0,00 / 0,00% 20,25 20,50 20,20 20,50 20,36 14,38 7.900
25/01/2019 -0,10 / -0,49% 20,40 20,50 20,20 20,50 20,25 14,38 70.930
24/01/2019 0,00 / 0,00% 20,40 20,60 20,30 20,60 20,37 14,45 21.940
23/01/2019 -0,10 / -0,48% 20,50 20,60 20,50 20,60 20,55 14,45 1.350
22/01/2019 -0,25 / -1,19% 21,00 21,00 20,30 20,70 20,44 14,53 43.210